W dniu 23 lutego 2003 panowie Helmut Claas i Patrick Faure (Renault Agriculture) podpisali w Paryżu decydującą umowę. Zgodnie z nią, przedsiębiorstwo francuskie sprzedało grupie CLAAS 51 % udziałów w Renault Agriculture. W dniu 30 kwietnia 2003 fuzja została uznana przez władze kartelu i CLAAS stał się większościowym akcjonariuszem tradycyjnie francuskiego przedsiębiorstwa. W roku 2006 CLAAS powiększył swoje udziały do 80 %. Kupując pozostałe 20 % w roku 2008, CLAAS stał się stuprocentowym udziałowcem i z Renault Agriculture stworzył CLAAS Tractor SAS.

Dokonano wielu inwestycji w rozwój produkcji, urządzenia fabryczne oraz kompetencję fachowców. Dzisiaj, przy budowie ciągników, CLAAS może już bazować na solidnym doświadczeniu. Ciągnik CLAAS jest dzisiaj jednym z ważniejszych filarów przedsiębiorstwa i ma otwartą drogę na rynki globalne.

Udane połączenie różnic kulturowych

Strategiczny związek spowodował ścisłą współpracę obu partnerów. W pierwszej kolejności chodziło o wzajemne zbliżenie pracowników z ewentualnym różnym nastawieniem, punktem widzenia czy sposobami pracy. Obaj partnerzy przynieśli z sobą różne uwarunkowania kulturowe. Decydującym zadaniem tej niemiecko-francuskiej fuzji było powiązanie kompetencji i siły obu firm w technologię i markę.

Na bazie wzajemnego szacunku oraz dobrej współpracy różnych zespołów z czasem wszyscy uczestnicy uznali wizję i obraz CLAAS za własny. Koncern wprowadził ciągniki do segmentu produktów klasy wyższej, wypromował je i został na międzynarodowych rynkach ich uznanym producentem. W ten sposób CLAAS zwiększył udziały ciągników Renault w rynku z niecałych 2% w Niemczech w roku 2003 do 10% udziału ciągników CLAAS po dekadzie. I to wśród niemieckich klientów, zwracających szczególną uwagę na technologię oraz niezawodność.

claas 10 lat 1 10 lat ciągników CLAAS   niemiecko francuska historia sukcesów

Wysiłki się opłaciły: Tractor of the year 2006 – kategoria ciągników specjalnych (NECTIS), Golden Tractor 2006 – best design (ARES). ARION 640 był w roku 2011 jednym z dwóch najczęściej kupowanych ciągników wśród wszystkich fabrykatów w Niemczech. Maszyna roku na Agritechnica 2012 (AXION 900).

Jednym z kluczy do sukcesu była z pewnością wysoka motywacja załogi we Francji i w Niemczech oraz wspólna strategia wzrostu. Od samego początku przyjęto tu zasadę promowania „growing together”. Trening międzykulturowy, wsparcie mobilności pracowników, 35000 godzin rozmów i szkoleń, wypracowanie ponadnarodowych środków pomocowych ułatwiających komunikację i wymianę itd. CLAAS zrobił wszystko, by zjednoczyć załogę i stworzyć naprawdę konstruktywny klimat.

Siła sieci handlowej

Renault Agriculture dysponował we Francji solidną siecią handlową, od chwili połączenia zaczęła ona rosnąć pod nazwą CLAAS Réseau Agricole (CRA). Sprzedaż maszyn CLAAS jest we Francji koordynowana przez CRA i uzupełniana przez sieć prywatnych dealerów, działających tu w imieniu CLAAS France. Liczne filie oraz importerzy sprzedają dzisiaj produkty CLAAS na całym świecie a ciągniki ze szczególnym zachowaniem zasady wyłączności.

Liczne inwestycje w innowację oraz instalacje produkcyjne

CLAAS Tractor korzysta od dziesięciu lat z celowej polityki inwestycyjnej, angażującej ok. 9% całości obrotów i obliczonej na długoterminowe cele. Ogromna część inwestycji rozwija się w kierunku innowacji oraz kompetencji a także poszerzenia oferty produktów.

Od 2003 roku nastąpiła całkowita odnowa palety ciągników. Pojawiło się dwanaście nowych serii i ponad 40 nowych modeli: 2004: NECTIS 200; 2005: ARES 500/600; 2005: ATLES 946 (275 KM); 2006: AXION 800 Stage 3a; 2007: ARION 500/600/600C Stage 3a; 2007: AXION CMATIC; 2008: AXOS Stage 3a; 2009: ARION 400 Stage 3a; 2010: NEXOS 200; 2010: ELIOS 200; 2012: AXION 900; 2012: ARION 500/600 Stage 3b.

Wychodząc od proponowanych w roku 2003 ciągników Renault o mocy 40 do 250 KM, CLAAS prezentuje dzisiaj cały szereg wydajnych jednostek oferujących moc od 70 do ponad 400 KM. Specyfikacja produktów roku 2003 oparta była o koncepcję prostej i mocnej techniki w przeważającej części ze sterowaniem mechanicznym. Rok 2013 przynosi ciągniki o dojrzałej i niezawodnej technologii, elektronicznym sterowaniu oraz z techniką komputerową klasy Hightech służącą zarządzaniu wszystkimi funkcjami ciągników, komunikacji z dołączonymi do nich maszynami czy systemami kierowania (GPS, kamery itd.).

Także w zakresie produkcji i logistyki dokonano znaczących inwestycji: wprowadzenie zarządzania Lean, modernizacja logistyki, budowa nowej taśmy montażowej kabin w roku 2008 (5 milionów €) oraz nowej lakierni w roku 2010 (10 milionów €) a także centrum kontroli i certyfikacji kosztowały na przestrzeni dziesięciu lat ponad 400 milionów Euro.

Ukierunkowanie na najwyższą wydajność

Standardy w rozwoju i produkcji ciągników CLAAS zmieniły się. We wszystkich zakresach panują obecnie założenia i sposoby pracy marki Premium. Od samego początku produkcji aż do dostawy na rynek, najważniejszym punktem jest klient. Pracownicy CLAAS Tractor codziennie wyobrażają sobie wymagających klientów z ich aktualnymi i przyszłymi żądaniami i w swoich decyzjach właśnie tym się kierują. Potwierdzenie takiego powiązania oznacza także stałą optymalizację serwisu i pracę nad rozwojem produkcji. W roku 2013 nastąpi w CLAAS Tractor certyfikacja zgodnie z ISO 9001.

claas 10 lat 2 10 lat ciągników CLAAS   niemiecko francuska historia sukcesów

Umiędzynarodowienie jest w CLAAS także kwestią nastawienia

Dzięki innowacyjności i pełnej zaangażowania pracy handlowej grupy CLAAS ponad 70 % produkcji zakładów w Le Mans jest dziś eksportowane (w porównaniu do niecałych 30 % w roku 2003).

Po dziesięciu latach starań o wprowadzenie ciągnika do maszyn CLAAS Premium nastąpił właściwy moment na nowy krok: intensyfikację rynków międzynarodowych. CLAAS widzi w rynkach Europy Wschodniej, Rosji i Azji ogromne potencjały wzrostu sprzedaży ciągników. Działania w roku 2013 i w kolejnych latach będą koncentrować się właśnie w tym kierunku. Aby zaoferować odpowiednie produkty dla tych rynków oraz rozwinąć eksport ciągników w formie modułowej (SKD), w zakładach Le Mans oddane zostaną do dyspozycji dodatkowe środki. CLAAS już wzmacnia nakłady na badania i rozwój i będzie podążał zgodnie z polityka nastawienia korzystną w kompetencjach międzynarodowych.

Te pierwsze dziesięć lat były dla CLAAS Tractor wyjątkowo wymagające, intensywne w doświadczeniach i pouczające. W czasie, w którym zdolność konkurowania przedsiębiorstwa francuskiego nie była najlepsza z powodu kryzysu gospodarczego, CLAAS pozostał na kursie sukcesu tego wiele obiecującego sektora.

źródło: Claas