3000 Ursusów dla Etiopii

 

Na podstawie zawartego kontraktu spółka Ursus SA dostarczy do Etiopii 3000 ciągników. Zgodnie z podjętym zobowiązaniem spółka będzie wysyłała ciągniki w formie SKD i CKD. Pierwsze partie dostaw powinny rozpocząć się na przełomie 2 i 3 kwartału 2014r,  będą to ciągniki o mocy 50, 80, 110, 140 i 180 koni mechanicznych. Rozpoczęcie drugiej fazy realizacji umowy oraz jej szczegóły strony uzgodnią najpóźniej do końca września 2014 r.

ursus etiopia 2 3000 Ursusów dla Etiopii

Podpisanie tej umowy jest zwieńczeniem naszych starań dotyczących odbudowy dawnych rynków eksportowych spółki oraz potwierdzeniem skuteczności strategii planowanej przez zarząd dotyczącej ekspansji na rynki afrykańskie – powiedział Karol Zarajczyk, wiceprezes Ursus SA. – Liczymy, że sprawna realizacja tego kontraktu będzie pierwszym, za to bardzo dużym krokiem w kierunku pozyskania nowych rynków zbytu w tym bardzo rozwojowym regionie świata.

W ramach umowy Ursus SA zapewni także wyposażenie centrów serwisowych oraz części zamienne do sprzedawanych ciągników. Przed rozpoczęciem dostaw spółka dostarczy  wyposażenie co najmniej jednego centrum serwisowego odbiorcy. Ponadto spółka  przeprowadzi szkolenia personelu odbiorcy oraz zapewni mu wsparcie techniczne w niezbędnym zakresie. W związku z zawarciem umowy na dostawy ciągników strony przewidują także nawiązanie współpracy w zakresie dostaw maszyn i narzędzi rolniczych.

ursus etiopia 1 3000 Ursusów dla Etiopii

Płatność za towary będzie dokonana poprzez akredytywę dokumentową otwartą przez odbiorcę na rzecz spółki w Commercial Bank w Etiopii i potwierdzoną przez bank w Polsce. Natomiast wsparcie operacyjne finansowania transakcji zapewni Bank Gospodarstwa Krajowego.

źródło: URSUS SA