Ładowarki MERLO mogą więcej

 

 

W ramach wyposażenia opcjonalnego wszystkich ładowarek teleskopowych MERLO, w tym całej gamy ładowarek rolniczych, kompaktowych i do zastosowań w recyclingu oraz branży komunalnej, można montować kosz i platformę roboczą z możliwością sterowania z kosza. Spełnienie norm bezpieczeństwa takiego zestawu jest potwierdzane rejestracją w Urzędzie Dozoru Technicznego zgodnie z polskimi przepisami i wymogami bezpieczeństwa.

merlo z koszem Ładowarki MERLO mogą więcej

Interesujące jest fakt, że firma MERLO jako jedyna na rynku w kraju oferuje takie rozwiązanie w ładowarkach teleskopowych z podporami oraz bez podpór z przodu. Pozostali producenci ładowarek oferują możliwość rejestracji w UDT wyłącznie sprzęt posiadający podpory z przodu.

Korzyść dla użytkownika:

  • małe, kompaktowe maszyny z koszem lub platformą z możliwością sterowania z kosza do pracy w ciasnych przestrzeniach – nowość w Polsce

  • niższa cena zakupu w porównaniu do dużych ładowarek teleskopowych

  • zgodność z przepisami prawa w Polsce

  • zwiększone bezpieczeństwo w każdym miejscu pracy na wysokości

  • nieograniczona możliwość zastosowań w gospodarstwie rolnym, magazynie, hali produkcyjnej, usługach

źródło: MERLO