AEROSEM VT – nowa kombinacja uprawowo-siewna firmy Pöttinger

Nowy, ciągany siewnik AEROSEM o szerokości roboczej 5 metrów w połączeniu z aktywną broną Pöttinger tworzy niezwykle wydajny i elastyczny w zastosowaniu zestaw. Ochrona gleby i perfekcyjne odłożenie nasion to najważniejsze zadania dla tej kombinacji. Pöttinger jako specjalista od uprawy gleby, gwarantuje ich wykonanie przez precyzyjnie pracujące, uniwersalne dozowanie i efektywny system redlic.

Wyjątkowe właściwości siewników AEROSEM VT 5000 DD to:

  • Perfekcyjne kopiowanie nierówności pola tworzy najlepsze warunki do siewu
  • Zwarta budowa z chroniącym glebę packerem
  • Idealne przygotowanie gleby do siewu przez bronę wirnikową LION 103 C
  • Redlica ekspercka dla uzyskania dużej wydajności na hektar i czystego, równomiernego rowka wysiewu
  • Zbiornik ciśnieniowy zwiększa możliwości zastosowania.

Ochrona gleby – wielkowymiarowy wał oponowy o profilu rowkowym

Duże oponowy o profilu rowkowym zmniejszają nacisk na glebę i opór toczenia, przez co eliminują efekt spychacza. Duża powierzchnia styku w połączeniu ze specjalnym profilem rowkowym zapewnia jednocześnie optymalne ugniecenie wtórne rzędów wysiewu. Dodatkowo packer jest amortyzowany, co pozytywnie wpływa na spokojną jazdę podczas siewu. Dzięki temu na różnych rodzajach gleb możliwe jest rozwijanie większych prędkości jazdy.

Małe zapotrzebowanie na moc

Ciągana kombinacja siewnik-brona wirnikowa potrzebuje niewielkiej siły uciągu. Za równomierne rozłożenie ciężaru odpowiada zaczep na dolnych cięgłach i prowadzenie maszyny na wale oponowym. Efektem jest maszyna lekka w uciągu.

Zbiornik na nasiona podzielony wzdłużnie

Zbiornik pojemności 2.800 litrów umocowany wzdłużnie, to zupełnie nowa koncepcja. Zbiornik jest podzielony w kierunku jazdy w stosunku 50:50 tak, że nasiona i nawóz lub same nasiona mogą być wysiewane niezależnie od siebie. Dużo uwagi podczas prac konstruktorskich poświęcono na zapewnienie łatwego dostępu do zbiornika.

Optymalna zwrotność

Bardzo krótka budowa i inteligentne umiejscowienie zbiornika zapewniły siewnikowi dużą zwrotność. Nawet przy wyposażeniu w koła bliźniacze, maszyna dokładnie wjeżdża ślad. Skrócona, niska konstrukcja zbiornika i zastosowanie packera jako podwozia, daje maszynie dużą swobodę ruchu i zwrotność na uwrociu.

Elastyczność siewu dzięki Single Shoot

Nowy system dozowania pod ciśnieniem siewnika AEROSEM jest dostosowany do wysiewu dużych ilości nasion. System ten zapewnia precyzyjny wysiew różnych rodzajów nasion, w najcięższych warunkach pracy. Każda z części zbiornika jest wyposażona w oddzielne dozowanie, przy czym są one połączone z jednym przewodem wysiewu (Single Shoot). Obydwa systemy dozowania są sterowane niezależne od siebie. Jednocześnie można stosować dwa komponenty. Dodatkowo, na bazie dwóch kart pola, można wysiewać dopasowane do stanowiska ilości.

Ceniony system podwójnych redlic talerzowych DUAL DISC

System podwójnych redlic talerzowych DUAL DISC przekonuje precyzyjnym odłożeniem nasion w najcięższych warunkach pracy. Duże redlice są lekko przesunięte względem siebie (ustawienie off-set) i formują równy, czysty rowek wysiewu. Przy tym niewymagające konserwacji, równej długości ramiona redlic o kroku 30 cm, doskonale radzą sobie z dużą ilością resztek roślinnych. Dzięki naciskowi na redlice do 60 kg, właściwe cięcie jest zapewnione również przy dużej prędkości jazdy. Dzięki rowkowi w kształcie V nie dochodzi do przesuwania się nasion.

 

Źródło: Pöttinger