W ARESIE TV za dwoma rzędami talerzy i zgrzebłem prętowym może znajdować się wał spiralny, który zbudowany jest z pierścieni oraz zamontowanych pomiędzy nimi sprężystych skrobaków. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla gleb ciężkich i zlewnych, ale niezakamienionych

unia group agregat ares tv 2 ARES TV   nowość Unii Group

 

źródło: www.uniagroup.com