AGROFLESZ (Page 2)

Olbrzymi nakład włożonej przez lata pracy, wsparcie finansowania zewnętrznego oraz systematyczne modernizowanie parku maszynowego o nowoczesne modele – tak w telegraficznym skrócie brzmi recepta na sukces według pani Ireny Paszoty, która wraz z mężem uratowała upadłe gospodarstwo Stacji Hodowli Roślin w Podolu Wielkim na Pomorzu i stworzyła świetnie funkcjonujące przedsiębiorstwo.Czytaj więcej…

Niemal 60-letnia tradycja, 8 500 ha ziemi przeznaczonej pod uprawę, 9 000 sztuk bydła – tak w skrócie prezentuje się Kombinat Rolny Kietrz w woj. opolskim, jedno z najważniejszych gospodarstw rolnych w kraju. Z czego wynika sukces KR Kietrz? Z dobrego zarządzania, świetnej organizacji pracy, korzystania ze sprawdzonych rozwiązań, ale też otwartościCzytaj więcej…

Rada Ministrów przyjęła w drodze rozporządzenia Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu. Spełniając wymogi unijnej dyrektywy azotanowej 91/676/EWG wprowadzono Program na terenie całego kraju.Czytaj więcej…

kukurydza

Kukurydza jest to roślina jednoroczna z gatunku zbóż. Uprawiana jest również w Polsce, choć skala upraw jest niewielka, szczególnie gdy porównamy Polskę ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami lub Brazylią. Jej cechą charakterystyczną jest to, że bardzo lubi ciepło oraz światło.Czytaj więcej…

Hodowla trzody chlewnej to jedna z tradycyjnych gałęzi polskiego rolnictwa. Jednak rosnąca konkurencja zagraniczna, korzystanie z przestarzałych technologii i metod produkcji oraz zagrożenie ASF sprawiają, że tucz trzody chlewnej jest często działalnością na granicy opłacalności. W Polsce można jednak wciąż dobrze zarobić na produkcji wieprzowiny. Niezbędna jest jednak inwestycja wCzytaj więcej…

plony-rolnictwo-nawożenie

Chcąc uzyskać wysoki plon o dobrej jakości ziarna, należy zadbać o to, by zboże było zaopatrywane w kluczowe składniki pokarmowe podczas całego okresu wegetacyjnego. Co więcej, prawidłowe nawożenie zbóż – ozimego i jarego wymaga odpowiedniego odczynu gleby oraz prawidłowego suplementowania nawożenia doglebowego nawozami dolistnymi. Najpowszechniejsze błędy w nawożeniu zbóż WśródCzytaj więcej…