Można teraz przez złącze USB wykorzystywać w COMMUNICATOR II drukarkę oraz wymienne nośniki danych. W pamięci danych USB znajduje się oprogramowanie TASK MANAGEMENT firmy CLAAS, umożliwiające zapis z COMMUNICATOR i późniejsze odczytanie informacji dla 20 różnych zestawów danych dotyczących klientów i / lub pól. Dla każdego z zestawów danych zapisywane są następujące informacje:

  • Numer i nazwisko klienta

  • Data i godzina rozpoczęcia pracy

  • Liczba sprasowanych balotów

  • Liczba pociętych / niepociętych balotów

  • Godzina zakończenia pracy

  • Zużyte ilości siatki / sznurka

Gdy zlecenie jest zakończone, usługodawca może wydrukować i przedstawić klientowi na miejscu wydruk z wyżej wymienionymi informacjami. Dane te można również przenieść do domowego komputera z pomocą wymiennego nośnika danych USB oraz wykorzystania CLAAS TASK MANAGEMENT a następnie na tej podstawie bardzo łatwo i szybko wystawić rachunek klientowi. Taki sposób pracy bez korzystania z papieru oszczędza czas w firmie usługowej oraz zabezpiecza dane dla potrzeb firmy i jej klientów.

źródło: Claas