Claas – system CEMOS AUTOMATIC w nowym kombajnie LEXION.

W 2010 roku CLAAS wprowadził dla serii kombajnów LEXION system o nazwie CEMOS (system elektronicznej optymalizacji maszyn CLAAS). Jest to system asystowania kierowcy służący do zoptymalizowania wydajności podczas omłotu, w którym kierowca, na podstawie podawanych przez maszynę propozycji decyduje o optymalnych ustawieniach. Aby zaakceptować lub odrzucić nastawy, kierowca musi jednakże je wywołać oraz uaktywnić. Jest to zatem system oparty na dialogu. Bez regularnego sprawdzania i optymalizacji ustawień maszyny nie byłoby możliwe ustanowienie w ubiegłym roku rekordu świata w omłocie – uważa Jens Broer, specjalista w dziedzinie kombajnów CLAAS oraz kierowca rekordowej maszyny. Podczas 20 godzin nieprzerwanej pracy stale prowadziliśmy dialog z CEMOS, dostosowując z jego pomocą ustawienia poszczególnych podzespołów do zmieniających się warunków zbioru. Jednak praktyka rolnicza często pokazuje, że kierowca albo dokonuje niewielkich zmian ustawień albo wcale tego nie robi – ze strachu przed popełnieniem błędu.

CEMOS AUTOMATIC zawsze osiąga optimum

Nowy CEMOS AUTOMATIC w kilka sekund zbiera parametry dostarczane przez liczne czujniki i bez strat czasu odpowiednio dostosowuje ustawienia kombajnu do aktualnych warunków – całkowicie samoczynnie i w pełni automatycznie. Rozróżniane tu są dwa systemy robocze: CEMOS AUTO SEPARATION służący do optymalizacji oddzielania resztek ziarna za pomocą ustawienia liczby obrotów rotorów oraz sterowania pokryw rotorów. CEMOS AUTO CLEANING reguluje natomiast układ czyszczenia przez parametry liczby obrotów dmuchawy oraz otwarcia sita górnego i dolnego.

claas cemos automatic Claas   system CEMOS AUTOMATIC w nowym kombajnie LEXION.

CEMOS AUTOMATIC bazuje na znanym systemie CEMOS, którego funkcje dialogowe pozostały zachowane także w wariancie AUTOMATIC. Funkcje automatyki pokazywane są w terminalu CEBIS. Są one zawsze uaktywnione fabrycznie, ale można je wyłączyć przez wejście do CEBIS MOBILE. CEMOS AUTO SEPARATION i CEMOS AUTO CLEANING można uruchamiać oddzielnie.

Dysponując CEMOS AUTOMATIC kierowca ma możliwość wyboru jednej z czterech strategii optymalizacji: Albo w bardzo wąskich oknach czasowych wybierze „Maksymalną przepustowość“ albo przy dobrych warunkach pogodowych zdecyduje się na „Minimalne zużycie paliwa “ lub „Wysoką jakość ziarna “. Czwartym wyborem jest „Wyrównanie“ łączące w sobie trzy poprzednie strategie. Pierwsze prace w maszynach serii wstępnych pokazują, że przy ustawieniu w CEMOS AUTOMATIC strategii „Maksymalna przepustowość “ można uzyskać zwiększenie zbiorów sięgające do 20%.

źródło: www.claas.com