valtra-connect-care-go

Connect, Care & Go – nowy pakiet usług dla właścicieli ciągników Valtra

Klienci firmy Valtra mogą już używać „Connect, Care & Go” – zestawu opcji, które pozwalają im na korzystanie z rozmaitych usług związanych z ciągnikami według ustalonego cennika.

VALTRA Connect

Za pomocą usługi Valtra Connect klienci mogą przeglądać parametry swoich maszyn, np. ilość paliwa, lokalizację według GPS, sygnały przesyłane na magistrali CAN lub instrukcje obsługi maszyn, z poziomu smartfona lub komputera. Właściciel ciągnika może również udostępniać jego dane swojemu sprzedawcy, który z kolei może je analizować i na bieżąco przedstawiać proponowane czynności serwisowe lub przewidywać ewentualne awarie.

Po zakończeniu przedłużonego etapu pilotażowego usługa ta została już oficjalnie wprowadzona do ciągników z serii N i T oraz zostanie wprowadzona do maszyn z serii A i S do końca 2019 r. Na początku 2018 r. wszystkie ciągniki z serii N i T z podłokietnikiem SmartTouch wyposażono w usługi telemetryczne Valtra Connect. Klienci, którzy chcą aktywować je na stałe, muszą po prostu skontaktować się ze swoim lokalnym dealerem – mówi Mikko Lehikoinen, wiceprezes ds. marketingu.

Usługi Valtra Connect są dodawane do nowych ciągników po cenie detalicznej, a przez pierwsze trzy lata korzystanie z nich jest bezpłatne. Valtra Connect można również zainstalować w wybranych modelach z pozostałych serii ciągników.

VALTRA Care

Klienci Valtra nabywający nową maszynę mogą ponadto zdecydować się na rozszerzoną gwarancję Valtra Care, która zabezpiecza przed nieoczekiwanymi kosztami napraw niezwiązanych ze standardowym zużyciem eksploatacyjnym. Umowę gwarancyjną można zawrzeć na większości rynków europejskich, a okres gwarancyjny może trwać maksymalnie 5 lat lub 6000 godzin pracy.

Valtra GO

W kontekście maksymalizacji efektywnego czasu pracy, gwarantowanej wydajności i maksymalnego zwiększania wartości rezydualnej maszyny sprzedawcy i partnerzy dystrybucyjni firmy Valtra mogą zaoferować pakiet usług Valtra Go, który obejmuje wszystkie ww. czynności serwisowe o całkowitym czasie trwania do 10 000 godzin.

źródło: Valtra