Steyr SoilXplorer

Czujnik gleby Steyr SoilXplorer

Czujnik gleby Steyr SoilXplorer to innowacyjne rozwiązanie pogłębiające wiedzę rolników na temat gleby na ich polach i zwiększające skuteczność orki.

Analiza struktury gleby w czasie rzeczywistym pod kątem indywidualizacji prowadzenia prac rolnych na polach. Samoczynne tworzenie map uwzględniających szereg parametrów gleby. Możliwość dostosowania głębokości orki dzięki stosowaniu funkcji DepthXcontrol. Mniejsze zużycie paliwa i maszyn oraz zmniejszenie kosztów konserwacji na hektar. Stała poprawa struktury gleby.

​Innowacyjny czujnik gleby SoilXplorer marki STEYR umożliwia rolnikom w efektywny sposób pogłębienie ich wiedzy na temat gleby na własnych polach, a tym samym efektywniejsze prowadzenie orki. Obszerne badania polowe nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że zmniejszenie głębokości orki z 18 do 10 cm pozwoli ograniczyć zużycie energii o 45%. Jednocześnie umożliwia to zmniejszenie poślizgu o nawet 53% i zwiększenie wydajności do 20%. Ponieważ pola często różnią się rodzajem gleby, a różnice widoczne są w obrębie nawet jednego pola, to stosowanie standardowej głębokości orki oznacza, iż jest ona za płytka albo za głęboka. W jednym przypadku nie będzie ona skuteczna w miejscach, w których gleba jest zagęszczona, a w drugim będzie skutkowała ograniczeniem efektywności i wzrostem zużycia energii, zużycia maszyn i kosztów.

Sięgając wzrokiem głębiej

Czujnik SoilXplorer marki STEYR jest bezdotykowym urządzeniem pozwalającym tworzyć mapy i modyfikować głębokość orki. Wykorzystuje ona sygnały elektromagnetyczne do pomiaru przewodności gleby. Na tej podstawie określane są strefy o różnym typie gleby i stopniu zagęszczenia oraz względna zawartość wody. Użycie czterech cewek odbiorczych pozwala przebadać za jednym przejazdem cztery warstwy gleby o głębokości w następujących zakresach: 0 – 25 cm, 15 – 60 cm, 55 – 95 cm i 85 – 115 cm. Czujnik SoilXplorer jako jedyny w branży pracuje na czterech różnych głębokościach i bez penetracji gleby, dostarczając na bieżąco dane do pracy. Z łatwością można go zintegrować do procesów roboczych.

Zamontowanie czujnika SoilXplorer na przednim hydraulicznym zaczepie umożliwia jednoczesne zamontowanie narzędzi do orki na tylnym zaczepie. Ponieważ wszystkie pomiary odbywają w czasie rzeczywistym, a dane są na bieżąco przetwarzane za pomocą oprogramowania, można efektywnie sterować narzędziami do orki w zależności od warunków glebowych za pośrednictwem magistrali ISOBUS w każdych warunkach pogodowych i przy każdej uprawie roślinnej.

Przewodność elektryczna zależy w dużym stopniu od wielkości cząstek i struktury gleby. Na przykład gleby piaszczyste cechują większe cząstki gleby i niski poziom retencji wody, a zatem mają niższą przewodność elektryczną; natomiast w przypadku gleb gliniastych i pochodzenia organicznego przewodność jest wyższa. Czujnik gleby wykrywa strefy zagęszczenia i odpowiednio dopasowuje głębokość orki. Rozróżniamy trzy strategie kultywacji gleby: płytka, głęboka orka oraz spulchnianie gleby.

Korzyści klienta ponad powierzchnią gleby

Używanie opracowanego przez austriacką firmę technologiczną Geoprospectors GmbH czujnika gleby SoilXplorer daje klientowi wymierne korzyści. System jest prosty w montażu – wystarczy go tylko podłączyć i można już używać. Zgromadzone dane pomiarowe są zapisywane w umieszczonym w kabinie tablecie pracującym na systemie operacyjnym Windows 10. Operator musi tylko zaimportować uzyskane podczas skanowania dane do oprogramowania SoilXtend i może mieć podgląd na mapy z wynikami, które z kolei może wyeksportować jako dane ESRI w formatach * .shp, * .shx, * .dbf i * .qpj, które są kompatybilne z popularnym oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem.

Sygnał GPS umożliwia precyzyjne określenie pozycji na polu i stworzenie indywidualnych receptur dozowania przy np. siewie o zmiennej gęstości, zmodyfikowanym pod kątem danej strefy na polu nawożeniu lub stosowaniu środków ochrony roślin. Dodatkową korzyścią stosowania czujnika SoilXplorer marki STEYR jest odciążenie operatora podczas długich dni roboczych. – Jesteśmy przekonani, ze unikatowe cechy i właściwości naszego czujnika SoilXplorer i funkcji DepthXcontrol pozwolą zwiększyć dobrze znaną klientom i cenioną przez nich efektywność maszyn marki STEYR – stwierdza Maxime Rocaboy, który odpowiada za produkty S-TECH marki STEYR.

Czujnik SoilXplorer pozwala penetrować glebę na głębokości do 1,15 m, jego częstotliwość próbkowania wynosi 5Hz, a pionowa rozdzielczość ±5cm. Zalecana wysokość umiejscowienia nad glebą wynosi 30 cm, a maksymalna – 40 cm. Dzięki wysokości 550 mm, szerokości 1 740 mm, głębokości 620 mm i masie 32 kg podłączenie i odłączenie czujnika STEYR SoilXplorer jest bardzo proste.

źródło: Steyr