Fargo – miejsce narodzin czerwonych gigantów

 

 

Niewielu Europejczyków słyszało o mieście Fargo w Północnej Dakocie. To średniej wielkości miasto zamieszkane przez 105 000 mieszkańców czasami występuje w amerykańskich serialach kryminalnych. Zostało założone 140 lat temu w pobliżu granicy z Kanadą. W Fargo nie ma żadnych historycznych budynków, plaż, nartostrad ani innych atrakcji tury stycznych. Tylko nieliczni entuzjaści ciągników znają rolę tego miasta w światowej produkcji tych maszyn. W 1969 roku bracia Douglas i Maurice Steigerowie założyli warsztat produkujący legendarne zielone cią gniki przegubowe, dokładnie w miejscu, gdzie działała w owych czasach fabryka Versatile będąca ich głów nym konkurentem.

case ih steiger 2 Fargo   miejsce narodzin czerwonych gigantów

Część CASE IH od 1986

W 1986 Tenneco przejęło firmę Steiger, w tym zakład w Fargo, skąd niebawem wyjechały pierwsze czer wone ciągniki produkowane dla marki CASE IH. Fakt, że seria 1000 firmy Steiger wprowadzona na początku lat 80 o całe lata wyprzedziła konkuren cję pozwolił firmie CASE IH czerpać z tego korzyści. Serie 9100 i 9000 oparte na Steiger Panther, Puma, Cougar i Lion 1000 sprzedawały się tak dobrze, że marka CASE IH stała się globalnym liderem tego segmentu. Ciągniki te były postrzegane, jako mocne, wyposażone w elektronicznie sterowaną przekładnię full powershift i zapewniające komfort na poziomie nieosiągalnym w tym czasie przez innych producen tów. Ciągnik był produkowany w prawie niezmienio nej formie aż do 2000 roku. W międzyczasie w 1996 roku marka CASE IH wprowadziła pierwszy przegubowy ciągnik – Quadtrac. To, co w owym czasie było powodem do żartów, stało się ogólnoświatowym hitem. Obecnie większość czerwonych ciągników opuszczających zakład w Fargo jest wyposażona w gąsienice, a tylko 1/3 jest budowana na kołach. Również niebieskie T9 firmy New Holland zjeżdżają z tej linii montażowej i można je opcjonalnie wyposa żyć w jednostkę Smart Trax.

case ih quadtrac Fargo   miejsce narodzin czerwonych gigantów

10 000 maszyn Quadtrac

Rocznie produkuje się ogółem ponad 1000 ciągników. W 2013 roku powinien być wyprodukowany Quadtrac nr 10 000 – z pewnością będzie to okazja do pokaza nia specjalnego modelu w barwach, jak złota edycja w 2007 roku dla uczczenia 50 lat firmy Steiger. Biorąc pod uwagę liczby, Stany Zjednoczone, Kanada i Austra lia to największe rynki zbytu dla maszyn Quadtrac. Na kolejnym miejscu plasuje się Wielka Brytania, gdzie maszyny o dużej mocy są wykorzystywane do orki ochronnej bardzo gliniastych gleb, często w połączeniu z narzędziami jednoprzejazdowymi, co wymaga mocy nawet 100 KM na każdy metr szerokości roboczej. Kolejne miejsce za Wielką Brytanią to – nie, nie Francja – Niemcy! CASE IH sprzedaje tutaj dobrych 30 sztuk rocznie i znacznie wyprzedza swoich żółtych i zielo nych konkurentów z ich ciągnikami gąsienicowymi. Znowuż we Włoszech, które są największym rynkiem ciągników gąsienicowych w Europie, wąskie narzę dzia są często używane na małych polach, na których zawartość gliny w glebie sięga nieraz 90 procent przy zagłębieniu roboczym podczas orki dochodzącym do 50 cm, często na stromych zboczach. Tutaj najlepiej sprawdzają się ciągniki gąsienicowe ze sterowaniem różnicowym, gdyż zapewniają większą zwrotność niż mocarny Quadtrac.

case ih quadtrac 2 Fargo   miejsce narodzin czerwonych gigantów

Prosto na biegun południowy

Ciągniki Quadtrac nie są używane wyłącznie w rol nictwie. Wojsko wykorzystuje pojazdy do poruszania się w zróżnicowanym terenie, a czerwone ciągniki gąsienicowe można spotkać nawet na biegunie połu dniowym. Tam muszą one udowodnić swoją war tość, przeciągając wyposażenie ekspedycji po śniegu – ponad 40 ton sprzętu na belce zaczepowej! Nie jest już niczym niezwykłym, że pracują przy budowie dróg lub kanałów, gdzie ciągniki Quadtrac znacznie prze wyższają maszyny samobieżne firmy Caterpillar, jeśli chodzi o ciągnięcie zgarniarek.

Dealer wart 400 milionów dolarów

Jednym z największą dealerów CASE IH w Stanach Zjednoczonych, jak również na świecie, jest firma Titan Machinery, której siedziba znajduje się w pobliżu zakładu firmy Steiger w Fargo. Firma została założona na początku lat 90. przez Jacka Johnsona, byłego pre zesa firmy Steiger.

Na początku skupiała się na tuningu (naprawach i zwiększaniu wydajności) starych ciągników prze gubowych Steiger, które później sprzedawano w małych ilościach pod marką Titan. Z powodu bar dzo wysokich kosztów produkcji wykonano tylko 12 maszyn. Jednakże sprzedaż produktów CASE IH okazała się dużym sukcesem.

Obecnie firma Titan posiada 48 oddziałów w stanach Północna Dakota, Minnesota, Południowa Dakota, Nebraska i Iowa oraz jest notowana na giełdzie. Ogólne obroty firmy, obejmujące oddziały w Europie Wschodniej, osiągnęły w 2012 roku wartość około 400 milionów dolarów amerykańskich. Poza produktami CASE IH firma Titan sprzedaje również maszyny rol nicze i budowlane New Holland oraz maszyny budow lane Case. Ważnym elementem działalności jest również sprzedaż maszyn używanych. Kilka razy do roku firma Titan publikuje nawet swój własny maga zyn poświęcony maszynom używanym.

źródło: CASE IH