Farmet inwestuje – budowa centralnej hali montażowej

W ramach kolejnej fali inwestycyjnej Farmet zamierza zainwestować co najmniej 300 milionów CZK w rozbudowę zakładu produkcyjnego w Czeskiej Skalicy (CZ). Celem inwestycji jest dalsze znaczne zwiększenie zdolności produkcyjnych i budowa jeszcze bardziej nowoczesnego zaplecza dla obecnych i nowych pracowników. W tym roku rozpoczęto budowę centralnej hali montażowej, której zakończenie i oddanie do użytku planowane jest na początek 2020 roku. Łączna zadaszona powierzchnia produkcyjna i magazynowania wynosi ponad 4000 m2.

W nowej hali montażowej o dużej powierzchni skoncentrowany zostanie cały montaż sprzętu rolniczego, uwalniając w ten sposób istniejące trzy oddzielne hale montażowe, w których produkcja podstawowych komponentów zostanie rozszerzona. Nowa centralna hala montażowa zostanie wyposażona w nowoczesny, wysoce zautomatyzowany system magazynowy i logistyczny, umożliwiający sprawne przenoszenie części ze stanowisk produkcyjnych do końcowego kompletowania. Kompletowanie będzie ułatwione przez szereg wyrafinowanych urządzeń manipulacyjnych i przyrządów montażowych, które zmniejszają fizyczne obciążenie pracowników gniazd montażowych. Montaż gniazdowy znacznie ułatwia indywidualizację wyposażenia montowanych maszyn zgodnie z wymaganiami klientów końcowych.

W 2020 roku nastąpi kolejny etap budowy, zostanie wybudowana kolejna hala montażowa do produkcji na zamówienie oraz budynek administracyjno-usługowy. Jednocześnie w ramach przebudowy istniejących budynków technicznych powstaną nowe biura dla ponad 80 techników oraz innych pracowników sprzedaży i marketingu.

Równolegle z budową trwa zakup i wdrażanie nowego sprzętu produkcyjnego i technologii informatycznych. Podobnie jak w przypadku istniejących urządzeń produkcyjnych, są to najnowsze technologie produkcyjne zapewniające wysoką jakość i produktywność. Nacisk kładziony jest na wysoki stopień automatyzacji i monitorowanie przepływu produkcji on-line za pomocą wielopoziomowego systemu zarządzania jakością. Aby uzyskać oszczędną i wydajną produkcję, wdrażany jest wysoce wyrafinowany system dynamicznego planowania produkcji, który jest stale doskonalony w ramach własnych badań nad systemem produkcyjnym.

Spółka Farmet to rodzinna firma, która jest jednym z głównych światowych producentów maszyn rolniczych i technologii do uzyskiwania oleju i pasz. Od momentu założenia w 1992 roku dynamicznie się rozwija, zatrudniając obecnie ponad 450 pracowników. Firma prowadzi własne badania oraz sprzedaje swoje produkty i usługi w ponad 30 krajach w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Północnej i Oceanii. Udział eksportu wynosi 85%.

 

źródło: Farmet