Względy ekonomiczne strefowego stosowania nawozów – szybki zwrot inwestycji

  • W technologiach klasycznych wykorzystanie zastosowanego azotu wynosi 50-60%

  • Klasycznie aplikowane odżywianie roślin kukurydzy i słonecznika zwiększa koszt i nie jest skuteczne

  • Pielnikiem z nawożeniem można obniżyć dawki fosforu i azotu o 30-50% uwzględniając zasoby substancji odżywczych w glebie

  • Pielnik Kultis likwiduje już wzeszłe chwasty między rządkami kukurydzy

  • Przez pielenie dochodzi do spulchnienia gleby i jej napowietrzenia

  • Części robocze pielnika usuną ewentualne zaskorupienie gleby, na które są podatne niektóre gleby

Częścią roboczą jest gęsiostopka

farmet cutis 03 FARMET KULTIS   pielnik z nawożeniem.Urządzenie pielące posiada wystarczające wymiary również do gleb ciężkich i kamienistych. Kroje tarczowe na bokach zapobiegają uszkodzeniu roślin a w ciężkich glebach pomagają lepiej rozdzielić i spulchnić glebę bez uszkadzania rządków kukurydzy. Paralerogram z kołem podporowym i sprężyną zabezpieczającą umożliwiają kopiowanie powierzchni na całej szerokości.

Solidna konstrukcja ramy

farmet cutis 04 FARMET KULTIS   pielnik z nawożeniem.Rama pielnika z nawożeniem jest wykonana z wytrzymałego profilu i posiada hydraulicznie elementy sterujące ułatwiające składanie z pozycji roboczej do pozycji transportowej. Ramiona pielnika są wyposażone w koła podporowe. Części robocze są przyłączone do ramy wspornikami, które umożliwiają płynne przestawienie z odległości międzyrzędowej 70 cm na 75 cm.

Duża prędkość robocza

Konstrukcja pielnika Kultis pozwala na wysokie prędkości, które przy prawidłowym działaniu maszyny są w zakresie 8-12 km / godz. Jako środek pociągowy wystarczający jest ciągnik o mocy 75 KM.

Spulchnienie i napowietrzenie gleby, usunięcie zaskorupienia gleby

Niektóre rodzaje gleb są podatne na tworzenie zaskorupienia w kukurydzy i słoneczniku. Naruszenie nieprzepuszczalnej warstwy gleby znacząco poprawia system wodny, ponieważ w taki sposób uprawiona gleba lepiej wchłania wilgoć. Napowietrzanie gleby również ma pozytywny wpływ na rozwój roślin. Likwidacja chwastów jest również zaletą międzyrzędowej uprawy pielnikiem Kultis.

Bezproblemowa praca z mulczem

Kukurydza uprawiana w technologiach ochrony gleby daje duże ilości pozostałości roślin na powierzchni pola. Części robocze i cała przepuszczalność pielnika z nawożeniem jest skonstruowana w taki sposób, aby z pozostałościami roślinnymi z poprzedniego zbioru pielnik pracował bez ograniczeń.

farmet cultis 1 FARMET KULTIS   pielnik z nawożeniem.

Źródło: FARMET