FOX 300 od firmy Pöttinger alternatywą dla bron wirnikowych

 

Dzięki możliwości kombinacji z siewnikami VITASEM lub AEROSEM  FOX wykazuje się prawdziwą elastycznością w zastosowaniu i awansuje do rangi atrakcyjnie cenowo  kombinacji do siewu w mulcz zawieszonej na 3-punkcie. Połączenie standardowego siewnika następuje przez Packer lub Hydrolift. Blacha skrajna jako wyposażenie dodatkowe służy do ograniczania bocznego wyrzucania gleby. Asortyment wałów pokrywa się z ofertą dla bron wirnikowych LION: różnorodność i możliwość dopasowania do każdych warunków glebowych. To daje gwarancje optymalnego ugniecenia wtórnego gleby.

FOX występuje w szerokości roboczej 3 m i może być wyposażony według wyboru albo w zęby wibrujące (FOX 300) lub w talerze (FOX 300 D). Dzięki  krótkiej i zwartej oraz otwartej konstrukcji ramy zagwarantowany jest dobry widok na narzędzia robocze, co ułatwia dopasowanie do ciągnika. Dodatkowo przez związaną z tym lekkością uciągu występuje mniejsze zużycie paliwa.

Zaczep przez trójstopniowo regulowane ramiona dolnych cięgieł można dopasować do różnych modeli. Występują dwie pozycje górnych cięgieł do wyboru.

poettinger fox 300 FOX 300 od firmy Pöttinger alternatywą dla bron wirnikowych

Na lekkie gleby z małą ilością resztek pożniwnych zalecany jest FOX 300 z 2-rzędami zębów wibrujących 45 x 12 mm. Odstęp belek wynosi 320 mm, odstęp znaczników 155 mm. Ustawienie stopnia natarcia zębów jest regulowane. Ząb może być ustawiony w pozycji ciągnionej lub tez agresywnej. Do wyboru są trzy pozycje: +20 stopni, 0 stopni i -20 stopni. Ważne tam, gdzie trzeba reagować na warunki glebowe, aby zapewnić optymalne przygotowanie gleby po zasiew. Jako wyposażenie opcjonalne oferowane są przednia szyna uderzeniowa i wał sztabowy z przodu 380 mm do optymalnego prowadzenie na głębokości i dodatkowego dociążenie na lekkich glebach lub alternatywnie spulchniacz śladu.

Na lekkich do średnio ciężkich glebach z dużą ilością resztek pożniwnych FOX 300 D doskonale się sprawdza. Na każdy uchwyt przypadają dwie pary kroi talerzowych wielkości 410 mm każdy. Średnica talerzy zapewnia perfekcyjne mieszanie. Łożyskowanie talerzy nie wymaga konserwacji. Zabezpieczenie przeciwkamieniowe jest zamontowane na elementach gumowych. Dodatkowo FOX 300 D jest wyposażony elementy regulowane na głębokości w śladzie ciągnika. W opcji do wyboru blacha skrajna do ograniczania bocznego wyrzucania ziemi.

źródło: Pöttinger