Grupa APH zawiera wielomilionowe kontrakty w Chinach, Rumunii i Arabii Saudyjskiej

Grupa APH, dystrybutor sprzętu rolniczego, zawarła ostatnio kilka wielomilionowych kontraktów w Chinach, Rumunii i Arabii Saudyjskiej. Grupa APH dostarczy instalacje do przechowywania, sortowania i mycia dla trzech nowych fabryk frytek. Projekty te będą instalowane i uruchamiane w różnych fazach w nadchodzących miesiącach przez lokalne filie Grupy APH.

Trzy nowe fabryki frytek

W ramach projektu w Chinach, Grupa APH zainstaluje sortownię bunkrową oraz magazyn ziemniaków u dużego chińskiego producenta i przetwórcy ziemniaków. „Ponieważ konsumpcja frytek w Chinach znacząco rośnie, nasz klient zdecydował się zainwestować w ten segment rynku poprzez zwiększenie produkcji frytek”, mówi Steven Koop, kierownik sprzedaży ds.rozwiązań inżynieryjnych w Grupie APH.

Dostarczymy instalacje myjące Wevano i Tummers do sortowania, a także zainstalujemy urządzenia Omnivent i znaczną liczbę maszyn Miedema”, mówi Koop.
„Z drugiej strony nasi klienci w Rumunii i Arabii Saudyjskiej zamierzają zbudować zupełnie nowe fabryki frytek, aby zaspokoić lokalne zapotrzebowanie”, kontynuuje entuzjastycznie Koop. W obu krajach będą to pierwsze w kraju fabryki frytek. Wszystkie urządzenia i instalacje, które dostarczy Grupa APH będą wykonane w Holandii: „Również w przypadku tych projektów nasi klienci wybierają wysoką jakość decydując się na sprzęt m.in. firm Wevano, Tummers, Miedema i Omnivent. Jesteśmy bardzo dumni, że klienci ci wybrali Grupę APH i marki z naszego portfolio” – mówi Koop, który nie może się doczekać kontynuacji i zakończenia projektów.

Dobre wyniki finansowe i więcej zamówień maszyn na magazyn

W ciągu ostatnich miesięcy nasz zespół był bardzo zajęty przygotowaniem i szczegółowym opracowaniem tych trzech dużych projektów. Innymi słowy, zainwestowaliśmy dużo czasu i wysiłku, ale bardzo się cieszymy, że mogliśmy zawrzeć te wielomilionowe kontrakty” – mówi entuzjastycznie Wytse Oosterbaan, CEO Grupy APH.

Z biznesowego punktu widzenia to miłe zakończenie wspaniałego roku, ponieważ po raz kolejny zawarliśmy wiele transakcji i zrealizowaliśmy wiele projektów na całym świecie. W rezultacie nasze obroty wzrosły i osiągnęliśmy znakomity wynik finansowy”, stwierdza Oosterbaan. Oosterbaan, który jest pewny nadchodzącego roku, kontynuuje: „Obecne wyzwania w zakresie dostaw części i komponentów będą prawdopodobnie wymagać jeszcze większej elastyczności i kreatywności, ale jest to moment, w którym idziemy o krok dalej. Jestem pewien, że uda nam się to dzięki ścisłej współpracy z naszymi dostawcami”.

Podążając za tymi wyzwaniami Grupa APH złożyła zamówienia na maszyny i urządzenia jeszcze wcześniej niż w latach poprzednich.

Kupiliśmy jeszcze więcej maszyn na stok na rok 2022, dzięki czemu zabezpieczyliśmy
maszyny pożądane na naszych najważniejszych rynkach eksportowych. Jesteśmy ambitni i chcemy dalej się rozwijać, dlatego włożymy wiele wysiłku, aby ponownie był to udany rok”, podsumowuje Oosterbaan.


Grupa APH