Już w ubiegłym roku KRUKOWIAK dokonał zmiany części stosowanych zbiorników, dzięki którym możliwe było zmodernizowanie panelu obsługi na bardziej ergonomiczny. Nowe zbiorniki umożliwiły także zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie zastosowanych belek. Do tej pory KRUKOWIAK w opryskiwaczach Heros montował belki rozkładane hydraulicznie w trzech odmianach (PHX, PHA i PHH) do szerokości 18 m. Wszystkie te belki składane były z tyłu opryskiwacza co nie zawsze przekładało się na najbardziej optymalny rozkład mas i tym samym ograniczało możliwość montowania szerszych belek.

krukowiak heros Heros o większym zasięgu belek

Nowoczesne rolnictwo stawia jednak wymagania odnośnie wydajności maszyn, dlatego KRUKOWIAK od jakiegoś czasu pracował nad stworzeniem szerszych belek do opryskiwaczy zawieszanych. Okazało się, że najlepszym rozwiązaniem jest adaptacja sprawdzonych i cenionych belek z opryskiwaczy ciąganych typu PHB, PHN oraz PHR (z pomocniczym strumieniem powietrza) i w ten oto sposób powstała hybryda łącząca w sobie zalety opryskiwaczy zawieszanych z szerokościami belek z opryskiwaczy ciąganych. I tak od tego roku dostępne będą opryskiwacze HEROS z belkami do 21 m rozkładanymi hydraulicznie wzdłuż ciągnika. Takie ułożenie belki ma wiele zalet, w tym dobry rozkład mas zwłaszcza w transporcie.

krukowiak heros turbo Heros o większym zasięgu belek

źródło: Krukowiak/MG