HORSCH Connect – nowe funkcje

Przewaga dzięki informacją i zabezpieczenie technologii przyszłości. Dzięki zastosowaniu HorschConnect można uzyskać analizę i wizualizację jakości pracy w połączeniu z agronomicznym know-how, który tworzy pełną przejrzystość i optymalne podstawy dla decyzji. Zlokalizuj aktualną pozycję maszyny na polu lub steruj siewnikiem za pomocą aplikacji – wszystko to można wykonać za pomocą HorschConnect.

Celem aplikacji jest jak najwydajniejsza wymiana danych między maszyną a klientem oraz lepsze połączenie klienta, dealera i firmy HORSCH. Cyfrowy świat HORSCH jest stale rozszerzany. HorschConnect obejmuje wszystkie zmiany i funkcje związane z cyfryzacją maszyn HORSCH i ich systemów, takich jak aplikacja MobileControl, która umożliwia sterowanie maszyną za pomocą smartfona (kalibracja, test rzędów dla Maestro, test dyszy dla HORSCH Leeb, przegląd pamięci błędów) lub portal telematyczny HorschConnect do rejestrowania danych telemetrycznych. Ułatwia to procesy pracy i optymalizuje przepływ informacji. Dzięki HorschConnect rolnik może zobaczyć swoje maszyny i odpowiednie informacje, takie jak na przykład prędkość robocza lub dawka aplikacji, w przyjaznym dla użytkownika środowisku. Komunikaty push w przypadku różnych incydentów na maszynie pomagają zoptymalizować procesy i zwiększyć wydajność – jednym z wielu przykładów jest obliczanie ilości resztkowej. Ponadto zdalna diagnostyka informacji i komunikatów o błędach pozwala na proaktywną i jeszcze bardziej ukierunkowaną obsługę.

Świat aplikacji pozwala na jeszcze bardziej intuicyjną i wygodną pracę z maszynami HORSCH. Możesz wykonywać i sterować wybranymi funkcjami maszyny za pomocą smartfona. Celem aplikacji jest ułatwienie pracy klientowi. W ten sposób rolnik może na przykład intuicyjnie i szybko skalibrować swoją maszynę za pomocą aplikacji, wprowadzić wartości i rozpocząć proces. Ponadto w aplikacji można znaleźć wszystkie informacje o maszynie. Za pomocą zintegrowanego modemu WLAN i GPS rozwiązanie sprzętowe SmartCan łączy maszynę z Internetem lub smartfonem. Zintegrowana karta pamięci gwarantuje dodatkową kopię zapasową danych w przypadku braku zasięgu sieci komórkowej. HORSCH dostarcza system do wszystkich maszyn rolniczych – od siewników, przez opryskiwacze do maszyn Maestro – i tym samym robi decydujący krok w kierunku cyfryzacji, ułatwienia pracy w rolnictwie i automatyzacji procesów.

System overview HorschConnect Illustration HORSCH Connect  nowe funkcje

Przykładowy zestaw danych zbieranych dla maszyn:

Maestro

 • Wydajność maszyn
 • Prędkość
 • Rodzaj uprawy
 • Kontrola dawki wszystkich komponentów
 • Jakość pojedynkowania (VC, luki/podwójne pokrycie)
 • Ciśnienie na redlicy siewnej & AutoForce
 • Komunikaty o błędach 

HORSCH Leeb

 • Prędkość
 • Profile dyszy
 • Stan dyszy
 • Ilość podawanych substancji
 • Ciśnienie w systemie
 • Odległość od wybranego obszaru docelowego
 • Wydajność maszyny (godziny pracy, licznik ha)
 • Kody błędów
 • Programy czyszczące 

W trakcie opracowywania:

 • dane pogodowe
 • Dodatkowe nowe funkcje to:Wyświetlanie kilku maszyn w widoku mapy – jeszcze lepszy monitoring, jeśli np. na polu pracuje kilka maszyn!

  Zawsze wszystko w zasięgu wzroku: pulpit pracy – wszystko w jednym miejscu (wydajność maszyny, komunikaty o błędach) dla szybkiego przeglądu w sezonie. Uproszczone wyszukiwanie informacji dla dużych gospodarstw, kontrahentów i partnerów handlowych!

  Opracowywanie granic pól – łatwy import granic pól metodą „przeciągnij i upuść” w formatach Shape / GeoJSON. Pomiary są wizualizowane i podsumowywane w odniesieniu do pola przez cały sezon

  Aplikacja Telematics – dostępne dla iOS i Android Aby zapewnić klientowi jak największe korzyści, HorschConnect jest już kompatybilny z innymi zewnętrznymi systemami. Oznacza to, że HORSCH nie dąży do izolowanego rozwiązania lokalnego, ale przede wszystkim zapewni kompatybilność i łączność z innymi systemami, również w zakresie telemetrii. Są to:

  Agrirouter – połączenie kilku firm (producentów maszyn i oprogramowania. Wspólny cel: wymiana danych między producentami.

  Użytkownik łączy maszynę i FMIS na swoim koncie agrirouter

  Dane przesyłane z HORSCH do agriroutera: wydajność maszyny, pozycja, prędkość, dawka siewu

  Uwaga: wizualizacja danych zależna od systemów zarządzania gospodarstwem!! • HORSCH API – połączenie z systemami oprogramowania, które nie są partnerami agriroutera

  Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem może przywoływać dane maszyny za pośrednictwem interfejsu API firmy HORSCH. Korzystanie z interfejsu zależy od odpowiedniego oprogramowania (zarządzania gospodarstwem).

  Wymagana umiejętność programowania

 

źródło: HORSCH