HORSCH Maestro – szybko, precyzyjnie, wszechstronnie

Punktem wyjścia dla systemu dozującego jest nowa tarcza dozująca. Nie posiada ona otworów jak dotychczasowe, ale otwarte na zewnątrz żłobki. Razem z nowym zgarniakiem pozwala na osiągnięcie bardzo dobrych indywidualnych wyników w szerokim zakresie częstotliwości od 0 do 30 Hz, przy czym 30 Hz odpowiada prędkości 15 km/h przy standardowym odkładaniu 90.000 ziaren kukurydzy na hektar. Główną przyczyną tak wysokich wyników jest płynne przejście ziarna z ruchu okrężnego w ruch liniowy w momencie odkładania w ziemię. W ten sposób uniknięto powstania niekorzystnych sił odśrodkowych w rurze spustowej. Ta wyjątkowa dokładność jest niezależna od liczby obrotów (częstotliwości) tarczy dozującej i dokładnie kontrolowana przez czujniki elektroniczne.

horsch dozownik maestro HORSCH Maestro   szybko, precyzyjnie, wszechstronnie

Program w komputerze pokładowym Isobus posiada opcję pozwalającą kierowcy sprawdzać luki i miejsca podwójnego siania oraz współczynnik zmiennych umieszczania materiału siewnego w rzędzie. Umożliwia to kierowcy natychmiastowe reagowanie na bardzo różne warunki, takie jak np. jakość nasion lub stan ziemi pod siew, a tym samym gwarantuje optymalne wykorzystanie maszyny. Dostarczanie nasion do dozownika odbywa się za pomocą pojedynczych pojemników (jak w przypadku Maestro CC) albo przez centralny zbiornik siewno-nawozowy umieszczony na wozie siewnym (jak w maszynie Maestro SW) za pomocą systemu „siew na żądanie” (Seed On Demand). Maestro CC wyposażony jest w wóz siewny mieszczący 2.800 litrów nawozu oraz pojemniki agregatów siewnych mieszczące po 70 litrów ziarna każdy. Tej łatwej w uciągu maszynie do wydajnej i wytrzymałej pracy wystarcza ciągnik o mocy 100 KM. Maestro SW jest do nabycia z 12 i 24 rzędami siewnymi o odstępach 70 albo 75 cm. Wóz siewny mieści 2.000 litrów materiału siewnego i 7.000 litrów nawozów. Sprawdzone i masywne agregaty siewne przeznaczone do siewu punktowego zostały szczegółowo rozbudowane i przyjęły kształt siewnika Maestro. Wszystkie narzędzia toczące się, pracujące za pomocą równoległowodu, takie jak: skrobaki, redlice, wałki do kontroli głębokości oraz wałki dociskowe otrzymały nowe, stabilne łożyska. Nacisk redlicy dochodzący do 300 kg jest dopasowywany hydraulicznie do wszystkich warunków glebowych.

horsch maestro 8.75 cc HORSCH Maestro   szybko, precyzyjnie, wszechstronnie

Testy na stanowisku doświadczalnym HORSCH’a wykazały, że nowy, opatentowany dozownik w HORSCH Maestro przy prędkości 15 km/h osiągnął następującą precyzyjność pojedynkowania nasion kukurydzy; nasiona Gavott osiągnęły 98,7 %, nasiona Padrino 98,4%, Ricardinio 99,2 %.

 

źródło: Horsch