HORSCH PrecysionSpray – Technologia dla profesjonalistów

Presja w sektorze ochrony roślin rośnie. Przepisy unijne niosą ze sobą nowe ograniczenia, zwiększając wymogi stawiane producentom maszyn rolniczych. Firmy te w odpowiedzi na potrzeby rynku prześcigają się wprowadzają co raz to nowsze rozwiązania technologiczne. Aktualne rozwiązania techniczne w zakresie precyzyjnej ochrony roślin poprawiają precyzje aplikowania (pokrycie roślin), co pozytywnie wpływa na ograniczenie środków chemicznych. System, który coraz częściej jest wprowadzany w opryskiwaczach o najwyższym poziomie technologicznym to tak zwany system modulacji szerokości impulsu (PWM). Czym właściwie jest PWM oraz w jaki sposób ma wpływa na przyszłość ochrony roślin?

Żeby zrozumieć korzyści wnikające z zastosowania systemu modulacji szerokości impulsu najpierw trzeba poznać, jaka była geneza powstania i jak on działa. Pierwsze prace rozwojowe w tej dziedzinie miały miejsce w USA i wynikały z potrzeb, przed którymi stoją farmy z Ameryki Północnej, które chciałyby poruszać się bardzo szybko przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko jednej dyszy. Jednak oczekiwany zakres prędkości wynoszący od 5 km/h do 25 km/h nie dał się zaspokoić jednym rozmiarem dyszy przy tradycyjnym sposobie sterowania i dlatego niezbędne było znalezienie alternatywy. Rozwiązaniem tego problemu okazało się cykliczne sterowanie czasem otwarcia i zamknięcia, czyli modulacja szerokości impulsów.

Modulacja szerokości impulsów to system, który przede wszystkim może otwierać i zamykać dysze z wysoką częstotliwością. Odbywa się to przy pomocy małego elektromagnesu, który otwiera i zamyka otwór przy pomocy metalowego tłoka. Częstotliwość, z jaką to się dzieje, jest oznaczona tak zwaną liczbą herców.
Na przykład, jeśli system działa z częstotliwością 10 Hz, dysza otwiera się i zamyka 10 razy w ciągu jednej sekundy. Ponadto system może dostosować czasy otwarcia i zamknięcia w różny sposób w zależności od potrzeb. Przy tak dużej prędkości zamknięcia i otwarcia ciecz wydobywa się z dyszy bez przerwy, ale w praktyce zmienia się jej ilość. Cykl zamknięcia i otwarcia nazywamy cyklem pracy. Liczba herców systemu wskazuje zatem okres, w którym można go raz otworzyć i raz zamknąć, a cykl pracy wskazuje, jaki procent czasu jest otwarty a jaki zamknięty.

Poniższa grafika ilustruje ten proces. Przy cyklu pracy 0% dysza jest
zamknięta (OFF). Przy cyklu pracy 50% dysza jest otwarta przez połowę czasu i zamknięta przez połowę czasu. Przy cyklu pracy 100% dysza byłaby zawsze otwarta (ON; praca jak w przypadku konwencjonalnego opryskiwacza). Podsumowując regulacja dawki odbywa się przez regulację czasu otwarcia dyszy a nie zmianę ciśnienia.

Cykl pracy PrecysionSpray Horsch HORSCH PrecysionSpray   Technologia dla profesjonalistów

Tyle o działaniu systemu. A teraz powiedzmy jakie są zalety modulacji szerokości impulsu dla ochrony upraw. Po pierwsze ilość cieczy roboczej można regulować bezstopniowo jednocześnie zachowując stałe ciśnienie pracy i widma kropli przy jednej i tej samej dyszy. Oznacza to, że nie trzeba już regulować dyszy w miarę wzrostu prędkości jazdy lub dawki oprysku. Dzieje się to automatycznie z modulacją szerokości impulsu poprzez zmianę cyklu pracy. Z tego wynika kolejna korzyść dla rolnika: nie musi on już dysponować dużą liczbą rozpylaczy, aby mieć odpowiednią konfigurację dla każdej dawki cieczy i prędkości jazdy. Po trzecie system nie ma negatywnego wpływu na właściwości pokrycia. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy zmieniają się prędkości jazdy, czy dawki oprysku, rozkład poprzeczny i wzdłużny zawsze pozostaje stały, a pokrycie zawsze pozostaje idealne.

Ponadto system nie jest ograniczony do jednoczesnej zmian na całej szerokości belki, ale ogranicza się do pojedynczego rozpylacza co daje szereg kolejnych możliwości takich jak kompensacja wydatku na łukach. Prędkość belki po stronie wewnętrznej i zewnętrznej, w trakcie jazdy po łuku znacznie się różni. Dzięki tak zwanej kompensacji krzywej uzyskuje się nowy poziom precyzji. Podczas pokonywania zakrętów dawka oprysku jest zwiększana po zewnętrznej stronie belki polowej i zmniejszana po wewnętrznej stronie. Oznacza to, że nie ma przedawkowania lub niedostatecznego dawkowania środka chemicznego. Kolejną zaletą jest możliwość stosowania zmiennego dawkowania VariableRate przy szerokości sekcji równej pół metra oraz odcięciu pojedynczej dyszy.

Połączenie przedstawionych wyżej zalet daje rolnikom i menedżerom, którzy chcą wykorzystać wszystkie możliwości techniczne w dziedzinie ochrony roślin, większą swobodę reagowania na wyzwania przyszłości. Modulacja szerokości impulsu to sprzęt, natomiast PrecisionSpray to inteligencja.

HORSCH PrecysionSpray 2 HORSCH PrecysionSpray   Technologia dla profesjonalistów

PrecisionSpray otwiera nowe możliwości przyszłej ochrony upraw. Aby móc zaoferować użytkownikowi nową funkcję w sposób przyjazny dla użytkownika, HORSCH całkowicie zintegrował oprogramowanie systemu modulacji szerokości impulsu ze znanym już interfejsem użytkownika opryskiwaczy HORSCH Leeb. Znajomy interfejs użytkownika zapewnia wygodną obsługę a inteligencja systemu PrecisionSpray oferuje rolnikowi optymalną symbiozę technologii i oczekiwanych rezultatów agronomicznych w ochronie upraw. Analizując wszystkie możliwości jakie oferuje system PrecisionSpray, możemy stwierdzić jednoznacznie, że system stanie się kolejnym, bardzo ważnym krokiem w rozwoju gospodarstw.

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane systemem PrecisionSpray z HORSCH Leeb do kontaktu z najbliższym przedstawicielem marki HORSCH. Celem lepszego poznania przedstawionej technologii zapraszamy do udziału w organizowanych pokazach polowych.

 

źródło: HORSCH