HORSCH Transformer VF – nowe szerokości robocze i wyposażenie

Transformer VF (VariableFrame) stanowi podstawę narzędzi firmy HORSCH służących do uprawy międzyrzędów. Najważniejszym elementem VF jest w pełni zintegrowana rama przesuwu bocznego i precyzyjne sterowanie przez system kamer. Poza tym Transformer posiada również dużą różnorodność w zakresie narzędzi prowadzonych na paralelogramie.

Cechą szczególną Transformera VF jest krótka budowa maszyny. Zespół przesuwu bocznego, który jest w pełni zintegrowany z ramą główną, może przesunąć się łącznie o 450 mm, aby celowo podążać za rzędami uprawy. Kompaktowa konstrukcja pozwala na oszczędzanie siły udźwigu, co z kolei umożliwia pracę z mniejszymi ciągnikami. Ponadto ułatwia pracę na zboczach, gdyż odległość między tylną osią ciągnika, prowadzeniem bocznym Transformera VF i samym pielnikiem jest niezwykle mała, co powoduje, że zachowanie jazdy w zadanym śladzie jest pewniejsze.

Kolejną ważną cechą Transformatora VF jest jego zmienność. Rama z wewnętrznym profilem zaciskowym umożliwia mocowanie narzędzi w dowolnym miejscu, a tym samym optymalne wykorzystanie wszystkich niezbędnych odstępów między rzędami.

Transformer VF jest dostępny w szerokościach roboczych od 6 m do 12 m. Nowa jest też koncepcja ramy, która pozwala na szerokości robocze 9 m i 18 m. Zwłaszcza w przypadku wariantów 9 m i 12 m możliwa jest również praca z szerokością roboczą 6 m lub 8 m. Cylindry odpowiedzialne za składane do 180° znajdują się w ramie, która chroni je przed uszkodzeniem. Wysokość ramy wynosząca 660 mm umożliwia stosowanie jej w wysokich uprawach.

Paralelogram zapewnia różne rozstawy rzędów, które po aktualizacji są także dostępne z rozstawem 15 cm i 30 cm. W sumie Transformer VF pozwala na regulację odstępów między rzędami od 15 cm do 80 cm. Głębokość roboczą można łatwo regulować etapami bez użycia narzędzi. Dodatkowe narzędzia, takie jak talerze ochronne dla kultur i blachy ochraniające kulturę, chronią rośliny we wczesnych stadiach wzrostu. Pielnik palcowy i obsypniki są wykorzystywane na przykład do zwalczania chwastów w rzędzie.

Jeśli chodzi o wyposażenie w kamery, to firma HORSCH korzysta ze sprawdzonej już technologii sprzętu fotograficznego. Zmienny tryb pracy sprawia, że rzędy można rozpoznawać: w zależnym od koloru trybie 2D lub w niezależnym od koloru trybie 3D. Dzięki temu tworzy się szeroki wachlarz możliwości, w konsekwencji czego nawet małe rośliny od 2 cm mogą być rozpoznawane przez system.

Do zalet wyposażenia RowLift (Section Control) należy między innymi stała jakość pracy na całym polu oraz odciążenie operatora. Poza tym nakładanie się i przerwy w uprawie na uwrociach zostały zredukowane do minimum. Dodatkowo do nabycia są także siłowniki podnoszące dwustronnego działania/o dwustronnym działaniu przeznaczone do paralelogramów, co umożliwia jeszcze większy nacisk na redlicę i jego regulację podczas jazdy.

Opcjonalne wyposażenie

Ponadto do nabycia są również dostępne redlice z twardego metalu, co zwiększa odporność maszyny, oraz zgrzebło za każdym paralelogramem. Asymetryczny układ agregatów pielnika pozwala na alternatywne szerokości śladów w Transformerze 6 VF. Dodatkowo można przymocować do niego dwie kamery – jedną z lewej, a drugą z prawej strony. Na wypadek złej widoczności klient może też dobrać zestaw oświetleniowy.

 

Źródło: HORSCH