Powszechnie znane powiedzenie mówi, że „pierwszą maszynę sprzedaje handlowiec, natomiast kolejne serwis”. Ze względu na istotną rolę, jaką odgrywa obsługa serwisowa maszyn Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych zdecydowała się trzy lata temu rozpocząć organizację konkursu, którego celem jest pokazanie zaawansowania technologicznego najlepszych firm w Polsce. Konkurs ma promować serwis, bo dziś i w przyszłości to właśnie dzięki wysokiej jakości świadczonych usług naprawczych i sprzedaży części zamiennych firmy mogą stać się najlepszym partnerem rolnika.

Patronat merytoryczny nad konkursem sprawuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Aby przystąpić do konkursu należy wypełnić dokumentację konkursową i przesłać ją w terminie do dnia 10 czerwca 2013r. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  • Pierwszy to ocena przez Komisję Konkursową nadesłanej przez uczestnika dokumentacji. Na tej podstawie dokonywany będzie wybór grupy pięciu finalistów

  • Kolejny etap polega na wizytacji członków Komisji w zakwalifikowanych do finału firmach.

Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi podczas tegorocznej wystawy AGRO SHOW 2013 w Bednarach. Wszyscy laureaci otrzymają prestiżowe dyplomy oraz nagrody pieniężne:

  • za 1 miejsce 15.000 PLN brutto

  • za 2 miejsce 10.000 PLN brutto

  • za 3 miejsce  5.000 PLN brutto

źródło: PIGMiUR