Innowacje w sadzarkach GRIMME na sezon 2021

Czterorzędowe sadzarki kubełkowe GL 420 i DL 430, jak również sadzarka pasowa GB 430 firmy Grimme doczekały się licznych udoskonaleń.

Korzystniejszy cenowo system przełączania rzędów

W czterorzędowych sadzarkach kubełkowych GL 420 i GL 430 GRIMME stawia na nowy system przełączania rzędów stanowiący podstawę działania systemu przełączania sekcji roboczych Section Control. System przełączania rzędów jest korzystną cenowo alternatywą dla hydraulicznego napędu pojedynczych rzędów. Cztery elementy sadzące są napędzane z silnika hydraulicznego napędzającego ciągły wałek, na którym przy każdym elemencie sadzącym znajduje się sprzęgło elektromagnetyczne. Elementy sadzące włącza i wyłącza się na terminalu sterowniczym w kabinie. Możliwe jest też opcjonalne, w pełni automatyczne przełączanie elementów sadzących za pomocą funkcji Section Control w zależności od pozycji GPS.

Ochrona przed erozją z sadzarką pasową

Od sezonu 2021 istnieje możliwość opcjonalnego wyposażenia czterorzędowej sadzarki pasowej GB 430 w zgłoszone do opatentowania narzędzie usypujące poprzeczne groble TerraProtect PRO, które chronią przed erozją gleby w uprawie ziemniaka.

System TerraProtect składa się w każdym rzędzie z zęba spulchniającego z zabezpieczeniem przed kamieniami i nadążnego narzędzia obsypującego. Ząb spulchniający rozluźnia podłoże zwiększając w ten sposób zdolność gleby do retencji wody. Narzędzie dopasowane do kształtu redliny usypuje poprzeczne groble między redlinami umożliwiając gromadzenie się wody i zapobiegając spłukiwaniu wartościowej ziemi podczas silnych opadów. Utrzymuje to żyzną glebę i zapewnia równomierne nawodnienie roślin.

TerraProtect PRO przekonuje dzięki inteligentnemu systemowi sterowania i komfortowej obsłudze z kabiny. Maksymalną ochronę przed erozją gleby uzyskuje się dzięki równomiernym odstępom między poprzecznymi groblami, co pozwala na gromadzenie w każdym miejscu takiej samej ilości wody. Umożliwia to układ regulacji z automatycznym dostosowaniem do prędkości jazdy. Wyższy komfort obsługi TerraProtect PRO zapewnia system przełączania rzędów i zintegrowana funkcja przełączania ścieżek.

Komfortowe agregowanie sadzarki z ciągnikiem

Wszystkie dostępne dyszle dla ciągnionych sadzarek kubełkowych GL 430 są teraz wyposażone seryjnie w hydrauliczną nogę podporową ułatwiającą agregowanie i odczepianie maszyny. Ponadto GL 430 otrzymała nowy system uchwytów na przewody usprawniający odkładanie i rozkładanie przewodów hydraulicznych i pneumatycznych. Modyfikacjom poddano także układ ułożenia węży poprawiając rozłożenie węży do ciągnika.

Źródło: GRIMME