Inteligentny nacisk na glebę – System Novag IntelliForcePlus

System IntelliForcePlus firmy Novag, producenta specjalistycznych siewników do uprawy bezorkowej to skuteczne rozwiązanie na gleby zmienne i utrzymuje spójną głębokość siewu. Opór gleby zmienia się w zależności od pola a nawet w obrębie danego pola. Może to być spowodowane zagęszczeniem, kamieniami lub różnymi rodzajami gleby.

Stanowi to wyzwanie dla jednolitego siewu, zwłaszcza w przypadku metod bezorkowych. Dzieje się tak dlatego, że obszary o większym oporze wymagają większego nacisku redlic, aby osiągnąć żądaną głębokość siewu. I odwrotnie, nacisk redlic nie powinien być zbyt duży, gdy opór jest niski, aby nasiona nie leżały zbyt głęboko przy zbyt dużym zagęszczeniu.

Unikalny system Intelli-Force-Plus-Control firmy Novag kompensuje te różnice poprzez ciągłą regulację nacisku na każdą pojedynczą redlicę automatycznie za pomocą siłownika hydraulicznego. Siłowniki hydrauliczne mogą zapewnić siłę nacisku do 500 kilogramów na każdy otwieracz, z przesuwem pionowym 430 milimetrów.

System elektroniczny rejestruje wymagane do tego informacje o kontroli głębokości za pomocą czujników na rolkach dociskowych. Siła potrzebna do zamknięcia szczeliny jest automatycznie dostosowywana z kabiny na podstawie danych z czujników. Rezultatem jest równomierna głębokość siewu i doskonały kontakt nasion z glebą, nawet na glebach o dużej różnorodności.

 

maxresdefault Inteligentny nacisk na glebę – System Novag IntelliForcePlus

 

Źródło: Agrihandler