Inwestycje w maszyny zwiększające konkurencyjność gospodarstwa – nabory wniosków w II połowie 2024 r.

W II połowie roku rozpoczną się nabory na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Na uwagę zasługuje m.in. dofinansowanie do zakupu maszyn do zbioru. Dodatkowo wsparciem zostaną też objęte maszyny do aplikacji nawozów wraz z uprawą. Przykładem kompletnej i wydajnej linii maszyn do zbioru pasz jest gama maszyn zielonkowych firmy PÖTTINGER. To dobra informacja dla rolników. Ministerstwo rolnictwa po przez ARiMR szykuje w II połowie 2024 r. nabory inwestycyjne dla gospodarstw rolnych. Nazwano je „interwencjami”, niestety, nie można będzie kupić dowolnej maszyny, ale jedynie konkretne grupy sprzętu.

 

Interwencja „Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność”

W ramach tzw. interwencji „Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność”, w tzw. Obszarze D znajdują się „Operacje dotyczące produkcji roślinnej polegające na zakupie maszyn do zbioru”. Zwiększenie konkurencyjności przez odpowiedni dobór maszyn do zbioru opiera się na kilku czynnikach:

  • jakości zebranej paszy;
  • szybkości i efektywności zbioru;
  • niezawodności i dokładności pracy maszyn;
  • doboru i dopasowania maszyn do całego łańcucha zielonych żniw;
  • komfortu i szybkości obsługi maszyn.

 

Przede wszystkim wzrost jakości paszy, która stanowi główny czynnik kosztotwórczy w gospodarstwie, w istotny sposób zwiększa jego konkurencyjność na rynku. Wybór technologii zbioru przy pomocy przyczepy samozbierającej wydaje się być w tym momencie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla wielu gospodarstw. Organizację pracy podczas zbioru dodatkowo ułatwia dostępna i nieodpłatna aplikacja HARVEST ASSIST.

Na jakość i tempo pracy ma wpływ również stopień dopasowania do siebie maszyn z kolejnych etapów zbioru np. szerokości i strategii odkładania pokosu przez  kosiarkę lub kombinację koszącą do szerokości pracy i możliwości technicznych przetrząsaczazgrabiarki i na końcu przyczepy samozbierającej czy praso-owijarki rolującej. Praca o maszyny z linii zielonkowej PÖTTINGER daje gwarancję maksymalnego tempa zbioru przy jednoczesnym zaangażowaniu minimalnej ilości ludzi.

Dofinansowanie sięgnie do 300 tys. PLN na gospodarstwo, refundacja wyniesie standardowo 45 % ale dla młodych rolników – do 65 %. Beneficjentami mogą być gospodarstwa do 300 ha, posiadające wielkość ekonomiczną w przedziale 25-250 tys. euro.

 

Interwencja „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”

W tym roku dostępne będą też pieniądze w ramach kolejnej interwencji o nazwie „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”.

Tu pomoc dotyczy operacji mających na celu ograniczenie presji produkcji rolnej na zasoby środowiska naturalnego lub klimat. Chodzi o:

  • ograniczenie zużycia środków ochrony roślin;
  • poprawę efektywności wykorzystania nawozów;
  • poprawę gospodarowania wodą;
  • zwiększenia sekwestracji węgla lub bioróżnorodności gleby.

 

O ofercie PÖTTINGER w zakresie rozwiązań technicznych, które przyczyniają się do ochrony środowiska i klimatu dodatkowo przeczytasz tu: ,,Ekoschematy: oferta maszynowa PÖTTINGER

 

W ramach ten interwencji ustawodawca wskazuje dotacje na zakup:

 

Maksymalne wsparcie w tej interwencji wynosi do 200 tys. PLN na gospodarstwo, przy refundacji 65 proc. Jeśli zakupy wykona nowopowołana grupa co najmniej trzech rolników, dotacja się sumuje, a refundacja rośnie do 80 %.

 

Młody rolnik bierze więcej i z kilku interwencji

Niezależnie od powyższych dwóch działań inwestycyjnych, wciąż dostępna jest „Premia dla Młodych Rolników”. To ryczałt 200 tys. PLN, który można wykorzystać na każdą maszynę. Warunkiem jest tu m.in. prowadzenie gospodarstwa nie dłużej niż dwa lata, posiadanie kwalifikacji zawodowych i osiągnięcia określonej wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Tu nabór trwa od 5 czerwca do 5 sierpnia 2024 r. Dodajmy, że w 2023 r. obsłużono 3,9 tys. wniosków dla młodych rolników. Młody rolnik może więc wziąć premię 200 tys. PLN, a także sięgać po działania inwestycyjne.

Interwencja „Orientacja rynkowa gospodarstwa”

Do wzięcia jest 120 tys. PLN. Ta interwencja wspiera rozwój gospodarstw do 300 ha, o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro. Pokrywane są koszty m.in. zakupu dowolnych nowych maszyn i urządzeń, do 85 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Interwencja „Instrumenty finansowe – wsparcie zwrotne”

Dla rolników i przedsiębiorców, którzy potrzebują chwilowego zastrzyku gotówki, dostępne będzie działanie „Instrumenty finansowe – wsparcie zwrotne”. To nie dotacja bezzwrotna, a jedynie pożyczka. Forma wsparcia obejmuje możliwość uzyskania gwarancji spłaty 80% kapitału kredytu. Możliwa jest także dotacja 50-100 proc. na spłatę odsetek od kredytu. Maksymalna kwota spłaty dotyczy odsetek przy inwestycji w zakresie ochrony środowiska lub inwestycjach młodych rolników.

 

źródło: Pottinger