Joskin wprowadza system DPA ISOBUS

W praktyce, operator musi najpierw zatwierdzić ilość ładunku na rozrzutniku w oparciu o wskazanie wagi, następnie wskazać objętość (pełen/połowiczny załadunek, itd.), ilość materiału do rozrzucenia na hektar (w metrach sześciennych lub tonach na hektar), oraz szerokość rozrzucania. Ostatnią czynnością, jaką musi wykonać operator jest ustawienie zasuwy odpowiednio do rodzaju rozrzucanego materiału.

Po wprowadzeniu powyższych danych do terminala, szybkość przesuwu łańcuchów będzie kontrolowana automatycznie i dopasowywana do prędkości jazdy.

Regulacja działa w obwodzie zamkniętym a prędkość przesuwu łańcuchów jest stale kontrolowana. Taki system gwarantuje, że odpowiednia prędkość przesuwu będzie zachowana nawet, gdy skrzynia jest niemal pusta lub wręcz przeciwnie – jest pełna a rozrzutnik znajduje się na stromym stoku.

Dzięki terminalowi, operator ma stały dostęp do niezbędnych informacji, takich jak prędkość przesuwu łańcuchów, otwarcie zasuwy hydraulicznej, oraz przepływ płynu dostarczanego do silnika hydraulicznego napędzającego łańcuchy.

źródło: JOSKIN