Kombajn i ciągnik New Holland zdobywają dwa brązowe medale podczas SIMA 2022

Innowacje New Holland Agriculture w zakresie technologii zbioru plonów kombajnami i postępy marki czynione pod względem gospodarki o obiegu zamkniętym z myślą o redukcji emisji dwutlenku węgla nagrodzono dwoma brązowymi medalami w konkursie SIMA Innovation Awards 2022. Nagrody te, przyznawane przez międzynarodowy zespół jury złożony z ekspertów branżowych przy współpracy z grupą ekspertów technicznych, stanowią dowód uznania dla przełomowych w branży produktów, usług lub technologii. Laureatów ogłoszono 6 listopada podczas wystawy SIMA.

Aplikacja New Holland Grain Cam™ Mobile — łatwe i dokładne obliczanie strat ziarna na polu


Pierwszy brązowy medal marki New Holland w konkursie SIMA Innovation Awards przyznano za aplikację Grain Cam™ Mobile, ułatwiającą szybkie i bezpieczne określanie poziomu strat ziarna w kombajnach oraz uzyskiwanie pełnej wydajności maszyn, zapewniając tym samym minimalizowanie strat ziarna i jak najbardziej zrównoważone wykorzystanie maszyn oraz stosowanego w nich paliwa.

Rozwiązanie Grain Cam™ Mobile umożliwia to bez żmudnego ręcznego liczenia czy ważenia ziarna, co oznacza szybką regulację ustawień kombajnu w celu rozwiązania problemów, a więc ograniczenie strat do minimum i uzyskanie maksymalnej wydajności. Poziom strat jest określany na podstawie zdjęcia niewielkiego obszaru za kombajnem. Następnie aplikacja określa i liczy ilość ziarna w tym obszarze oraz oblicza poziom strat jako procent całkowitego uzysku i liczbę kilogramów na hektar.

Kolejna wersja aplikacji Grain Cam™ Mobile będzie łączyć się z kombajnem i zbierać dane wejściowe oraz początkowe, a następnie określać poziom strat na podstawie wykonanego i przetworzonego zdjęcia. Aplikacja natychmiast oblicza procent strat, a jeżeli kombajn jest wyposażony w system telematyki, informacje takie są automatycznie odsyłane do kombajnu, który następnie wykorzystuje je do kalibracji czujników strat i/lub jako dane wejściowe dla systemu automatyzacji.

Aplikacja eliminuje konieczność stosowania częstej, ale żmudnej i niebezpiecznej metody określania strat ziarna za pomocą mat lub „pojemników zrzutowych” umieszczanych na polu za jadącym kombajnem. Można jej używać jako samodzielnego narzędzia lub, w kolejnej wersji, poprzez połączenie z kombajnem New Holland wyposażonym w system telematyki. Ponieważ system sztucznej inteligencji odpowiadający za rozpoznawanie ziaren stanowi część aplikacji, urządzenie mobilne nie musi łączyć się z siecią komórkową ani Wi-Fi.​

Poprzez udostępnienie New Holland „zaakceptowanych” i „odrzuconych” zdjęć użytkownicy „zasilają” oparty na sztucznej inteligencji system adaptacji przydatnymi informacjami, sprzyjając w ten sposób wspólnemu usprawnianiu systemu w miarę upływu czasu.

Obecnie funkcja aparatu w dostępnej wersji aplikacji działa tylko z pszenicą. Celem marki New Holland jest jednak zapewnienie tej funkcji także w przypadku innych typów plonów.

Bennamann i New Holland: strategia gospodarki o obiegu zamkniętym w celu eliminowania emisji gazów cieplarnianych


Drugi brązowy medal New Holland w konkursie SIMA za innowacje jest bezpośrednio związany z działaniami marki na rzecz redukcji emisji CO2, co pozwoliło jej uzyskać tytuł „Lidera czystej energii” po ponad dziesięciu latach aktywnej promocji oraz opracowywania paliw odnawialnych i technologii zrównoważonego rolnictwa.

W 2021 roku grupa CNH Industrial zainwestowała w brytyjski start-up Bennamann, pracujący nad innowacjami w dziedzinie produkcji, przetwarzania i przechowywania metanu. W tym samym roku firma New Holland zaprezentowała pierwszy przeznaczony do sprzedaży ciągnik wykorzystujący metan, T6.180 ElectroCommand Methane Power, zasilany sprężonym biometanem. ​Był to pierwszy krok na drodze do zastosowania paliw alternatywnych w rolnictwie i — w połączeniu ze zintegrowanymi technologiami oraz wspólnymi rozwiązaniami dwóch firm — zapewnienia hodowcom zwierząt realizacji modelu biznesowego według zasad gospodarki obiegowej w oparciu o lokalną produkcję sprężonego biometanu, co potencjalnie zapewnia niezależność energetyczną.​

Ciągnik T6.180 Methane Power opracowano, aby umożliwić skalowalną, adaptacyjną, mobilną i rentowną pracę w gospodarstwie, jednocześnie wyraźnie eliminując emisję gazów cieplarnianych. Można to osiągnąć dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym, poprzez maksymalne wykorzystywanie produktów i materiałów oraz ograniczanie lub ponowne wykorzystywanie określonej ilości wygenerowanych odpadów.

Zbiory zbóż, hodowla zwierząt i uprawa ziemi powodują, że rolnictwo odpowiada za 10% emisji gazów cieplarnianych (GHG) EU27 oraz dodatkowo 1% emisji gazów GHG EU27 w wyniku spalania paliw kopalnych podczas normalnej eksploatacji maszyn rolniczych. Biometan przetwarzany naturalnie w gospodarstwach hodowlanych występuje w dużej ilości i umożliwia zasilanie bardziej ekologicznych, wysokowydajnych silników spalinowych. Celem firm Bennamann i New Holland jest maksymalizacja wykorzystania zasobów produkowanej lokalnie energii odnawialnej w połączeniu z odpadami zwierzęcymi, aby zapewnić energię indywidualnym gospodarstwom, dzięki czemu zyskają one niezależność energetyczną od tradycyjnych paliw. Kolejna korzyść to mniejsza zależność od importowanego gazu i nawozów, co korzystnie wpływa na zrównoważony rozwój rolnictwa.

Dwa brązowe medale zdobyte w konkursie SIMA Innovations Awards 2022 jasno określają wybraną przez New Holland strategię rozwoju technologicznego” — powiedział Carlo Lambro, New Holland Brand President.

Od produkcji żywności, po wykorzystanie paliw — koncentrujemy się na tym, aby przyszłość stała pod znakiem zrównoważonego rolnictwa. Technologie minimalizujące straty ziarna i zapewnienia gospodarki o obiegu zamkniętym w celu eliminacji emisji gazów cieplarnianych poprzez produkcję paliwa do ciągników w gospodarstwie to tylko dwa sposoby, w jakie New Holland rozwiązuje współczesne problemy w rolnictwie. Bardzo cieszy nas wyróżnienie przez jury konkursu SIMA Innovation Awards 2022”.

 

źródło: New Holland Agriculture