Kontroler zadań Case IH Isobus oferuje większą zgodność

 

Kontroler zadań ISOBUS zapewnia klientom uniwersalność związaną z możliwością korzystania z narzędzi ISOBUS, a także zalet zintegrowanej technologii Case IH” — mówi Uli Sommer, Kierownik ds. Marketingu AFS oddziału Case IH Europe. „Ponieważ wyświetlacze AFS Pro 700 i Pro 300 są montowane fabrycznie, klienci uzyskują bezproblemową uniwersalność dzięki otwartej architekturze Case IH. Jest ona wbudowana — to nie jest dodatek”.

case ih isobus 1 Kontroler zadań Case IH Isobus oferuje większą zgodność

Kontroler zadań ISOBUS umożliwia prowadzenie dwukierunkowej komunikacji, w ramach której zadania wysłane są z kontrolera w wyświetlaczu do narzędzia. Narzędzie wykonuje zaprogramowane zadania, a następnie wysyła do kontrolera raport zwrotny dotyczący wykonanych operacji.

Kontroler zadań wyświetlacza rejestruje prace wykonywane przez narzędzie. Takie informacje mogą być następnie eksportowane z wyświetlacza do oprogramowania komputera stacjonarnego dla potrzeb prowadzenia dokumentacji i zarządzania gospodarstwem.

Zadania można tworzyć za pomocą wyświetlacza przed rozpoczęciem pracy lub w oprogramowaniu komputera stacjonarnego, a następnie przekazywać do wyświetlacza za pośrednictwem pamięci USB. „Dzięki temu menedżer gospodarstwa może wcześniej zaprogramować zadania w biurze, wyeksportować je do pamięci USB, a następnie przekazać taką pamięć operatorowi, który załaduje jej zawartość do wyświetlacza AFS” — wyjaśnia Sommer.

Funkcje kontrolera zadań

Kontroler zadań posiada trzy funkcje: TC BAS (Basic – podstawowa), TC GEO and TC SC (Section – sekcja).

TC BAS (Basic)

  • Funkcja ta umożliwia odczyt, zapis oraz obliczanie wartości skumulowanych (np. łącznej powierzchni, łącznej masy produktu itp.).

TC GEO

  • Funkcja ta wykorzystuje mapę procedury w procesie aplikacji ze zmiennym natężeniem (VRA) oraz rejestracji danych o aplikacji (mapy pokrycia).

  • Kontroler zadań może kontrolować do pięciu różnych produktów (różne natężenia/mapy procedur), jeżeli są one regulowane przez jeden sterownik urządzenia.

TC SC (Section – sekcja)

  • Umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie sekcji na podstawie położenia geograficznego, dzięki czemu udaje się uniknąć nakładania się elementów.

  • Obsługuje do 48 sekcji.

Funkcje TC GEO i TC SC wymagają danych o położeniu z GPS” — mówi Sommer. „Kiedy użytkownik odblokowuje kontroler zadań ISOBUS, na wyświetlaczu podawana jest informacja o funkcji. Rolnicy nie potrzebują już osobnych urządzeń, programów ani zestawów instalacyjnych — osprzęt ISOBUS może zostać zamontowany fabrycznie. Dzięki kontrolerowi zadań Case IH ISOBUS klient otrzymuje jeden działający w wyświetlaczu program — sprawia to, że obsługa staje się mniej skomplikowana i efektywniejsza”.

Branża dąży do osiągnięcia zgodności z ISO, a firma CASE IH wyprzedza konkurentów, oferując kontroler zadań ISOBUS, który tworzy z ciągnika i narzędzia silny zespół” — dodaje.

case ih isobus 2 Kontroler zadań Case IH Isobus oferuje większą zgodność

Oto przykład

Rolnik korzysta z zainstalowanego na swoim komputerze stacjonarnym oprogramowania, aby utworzyć: 1) nowe zadanie lub 2) mapę procedury. Dane te zapisywane są w formacie IXO.XML i eksportowane do pamięci USB. Pamięć USB jest umieszczana w wyświetlaczu AFS Pro ciągnika — zainstalowano na nim aktywowane oprogramowanie kontrolera zadań ISO.

Operator łączy właściwe narzędzie ISOBUS z ciągnikiem i przygotowuje go do prac polowych (np. sadzenia, oprysku, rozrzutu, uprawy pasowej lub belowania — jedynym wymogiem jest zgodność narzędzia ze standardem ISOBUS). W wyświetlaczu AFS Pro operator może importować mapę VRA dla danego zadania na kartę pamięci USB. Karta USB pozostaje umieszczona w wyświetlaczu, tak by można ją wykorzystywać do rejestrowania danych.

Gdy zadanie i narzędzie są gotowe, operator aktywuje zadanie na wyświetlaczu i zaczyna prace polowe.

Wyświetlacz można skonfigurować tak, aby w funkcji TC GEO pokazywał mapę pokrycia w trakcie ruchu zespołu traktor-narzędzie po polu” — mówi Sommer. „Jeśli zaś narzędzie posiada sekcje, będą one włączane i wyłączane na podstawie automatycznej kontroli nakładania się w funkcji TC SC. Po zakończeniu zadania w funkcji TC BAS wyświetlane będą właściwe dla niego wartości sumaryczne”.

Dane zadania są rejestrowane w pamięci USB, z której można je następnie importować do oprogramowania komputera stacjonarnego w celu aktualizacji danych przedsiębiorstwa oraz wsparcia rolników w zakresie efektywnego zarządzania gospodarstwami.

Linie produktowe AFS zapewniają klientom Case IH najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego” — mówi Sommer. „Maszyny te gwarantują nabywcom nadzwyczajną wygodę w pełnym znaczeniu tego słowa i stanowią jeszcze jeden przykład na to, że firma Case IH jest liderem branży maszyn rolniczych, dzięki której mogą oni być zawsze gotowi, do czego zachęca nasz slogan „Bądźmy gotowi”.

źródło: CASE IH