Kredyt na maszyny rolnicze bez wkładu własnego

Nawet 200 tysięcy złotych finansowania, z zerowym wkładem własnym, mogą uzyskać rolnicy na zakup maszyn i urządzeń wykorzystywanych w swoich gospodarstwach. Taką możliwość od 1 marca uruchomił Bank BNP Paribas, a środki są przyznawane zarówno w ramach kredytu inwestycyjnego Agro Progres, jak i kredytu z dotacją Unia+.

 

– Obecnie rynek oczekuje prostych rozwiązań, również w zakresie finansowania zakupu maszyn, dlatego postanowiliśmy uprościć ofertę oferując bardziej atrakcyjne warunki finansowania zakupu nowych lub używanych maszyn. Obserwując dynamikę sprzedaży, m.in. ciągników rolniczych, która wynosi 15% r/r oraz oczekiwania naszych klientów przyjęliśmy szereg różnych kryteriów, które umożliwiają zastosowanie korzystniejszych zasad. To m.in. obniżenie wkładu własnego do zera, co czyni ofertę bardzo atrakcyjną – zapewnia Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Pełne finansowanie na zakup nowych lub używanych maszyn i urządzeń rolniczych bez dodatkowych warunków przyznawane jest, gdy kwota kredytu inwestycyjnego Agro Progres lub Kredytu Unia+ z dotacją Europejskiego Banku Inwestycyjnego nie przekracza 50 tys. zł. W przypadku wyższych kwot obu kredytów – do maksymalnej wysokości 200 tys. zł – wkład własny może być zerowy, jeżeli rolnik w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał średnie miesięczne wpływy na rachunek prowadzony w Banku BNP Paribas w wysokości co najmniej 20 tys. zł.

Sfinansowanie 100% inwestycji kredytem Agro Progres jest również możliwe, jeżeli kredyt będzie dodatkowo zabezpieczony gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych Banku Gospodarstwa Krajowego. W przypadku kredytu Unia+ wkład własny może być zerowy, jeżeli kredyt będzie dodatkowo zabezpieczony cesją z dotacji, a cała kwota dofinansowania będzie przeznaczana na spłatę kredytu.

We wszystkich opisanych sytuacjach finansowanie może być przyznane na okres maksymalnie siedmiu lat. Wyjątkiem są rolnicy znajdujący się w bardzo dobrej sytuacji finansowej, którym spłata może być rozłożona na dziesięć lat. W przypadku nie spełniania warunków zerowego wkładu własnego, bank sfinansuje 85% kwoty zakupu. Wtedy maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Klienci, w tym płatnicy VAT, mogą wykorzystać Kredyt Agro Progres w kwocie do 200 tys. zł na sfinansowanie kwoty brutto kupowanego sprzętu.

 

Więcej informacji o kredycie znajdziesz na bnpparibas.pl

 

autor: maszynydlafarmera.pl