KUHN – System przeciwpyłowy ADS dla siewników punktowych

 

Systemy te zostały przetestowane w instytucie Julius-Kuhn Institute w Braunschweig, Niemcy. Od 1 lipca zestawy do pochłaniania pyłu (zestawy ADS) są standardowo montowane w siewnikach Maxima 2 i Planter 3. Maszyny będące już w użyciu można doposażyć w zestaw ADS.

kuhn maxima 2 KUHN   System przeciwpyłowy ADS dla siewników punktowych

Kuhn Maxima 2

kuhn planter3 KUHN   System przeciwpyłowy ADS dla siewników punktowych

Kuhn Planter 3

 

źródło: www.kuhn.com.pl