Konkurs „Mechanik na Medal” przebiega dwuetapowo. Pierwsze są eliminacje, w trakcie których mechanicy rozwiązują testy online. Następnie uczestnicy zakwalifikowani do finału zmierzą się z zadaniami praktycznymi i teoretycznymi.

Po dokonaniu rejestracji na stronie, mechanik loguje się do swojego konta użytkownika. Tam ma możliwość rozwiązywania zadań testowych. W trakcie eliminacji uczestnicy rozwiązują trzy zestawy testów: pierwszy od początku marca do 30 kwietnia br., drugi w okresie od 1 do 30 kwietnia br., natomiast trzeci w okresie od 1 do 31 maja br.

Każdy zestaw składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie którego jest 7 minut. Pytania dotyczą podstawowej wiedzy i standardowych umiejętności z takich dziedzin jak: podstawy techniki i technologii, pomiary, diagnostyka oraz weryfikacja, montaż, demontaż, rynek materiałów i części zamiennych, organizacja i bhp warsztatów naprawczych.

serwis reference Mechanik na medal   II edycja konkursu

Za każdą prawidłowo odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Po zakończeniu testu uczestnik uzyskuje informację o łącznej liczbie zdobytych punktów. Mechanik na koncie użytkownika może na bieżąco śledzić swoją 3 aktualną pozycję w konkursie i porównywać ją do najlepszych wyników.Do finałów awansuje 5 uczestników, którzy uzyskają najwięcej punktów z tym, że nie więcej niż 2 z danej firmy, co jest tegoroczną nowością. W przypadku zdobycia przez kilku uczestników takiej samej liczby punktów, o pozycji decyduje czas rozwiązywania testów.

W finale konkursu mechanicy zmierzą się w bezpośredniej rywalizacji z zadaniamipraktycznymi i teoretycznymi, których wykonanie pozwoli na kompleksową ocenę umiejętności mechanika maszyn rolniczych. Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów w finale. Punkty z eliminacji nie będą uwzględniane. Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas wystawy AGRO SHOW 2013 w Bednarach. Nagrodami w konkursie „Mechanik na Medal” są: za I miejsce 5000 zł brutto, za II miejsce 3000 zł brutto, natomiast za III miejsce 2000 zł brutto.

źródło: PIGMiUR, foto: John Deere