Nawadnianie kroplowe – większa wydajność

 

Włączenie tego asortymentu do oferty sieci dealerów John Deere produktów rolniczych i do pielęgnacji murawy pozwoli spółce na dalszy rozwój działalności na tradycyjnych rynkach nawadniania, jak Hiszpania, Portugalia, Francja i Włochy oraz rozwijających się rynkach Wspólnoty Niepodległych Państw. Oferta obejmuje systemy zarządzania nawadnianiem zaprojektowane w celu optymalizacji wydajności upraw.

Chociaż John Deere oferuje wybrane usługi nawadniania od 2006 roku, to dopiero przejęcie w 2008 roku spółek Roberts Irrigation Products, Plastro Irrigation Systems oraz T-Systems International Inc pozwoliło spółce stać się kluczowym graczem w branży nawadniania.

Wejście John Deere na ten rynek było decyzją strategiczną w odpowiedzi na gwałtownie rosnącą światową populację, zmiany w jej diecie oraz światowy niedobór wody. Szacuje się, że rosnący na całym świecie popyt na żywność będzie wymagać wzrostu produkcji żywności o około 70% do roku 2050.

Zdaniem ekspertów, aby osiągnąć wyższy poziom wydajności trzy czynniki mają zasadnicze znaczenie — mechanizacja, nawadnianie i genetyka. Odnosząc się do drugiego z nich, John Deere Water stanowi uzupełnienie Oddziału Rolniczego John Deere będącego światowym liderem w dziedzinie rozwiązań mechanizacji rolnictwa.

Oddział John Deere Water przedstawił w Berlinie wpływ nawadniania kroplowego na kukurydzę, co znajduje odzwierciedlenie w znacznym wzroście wydajności (35% w ostatnich badaniach w porównaniu z nawadnianiem zmechanizowanym), a także poprawie jakości i jednorodności plonu.

jd nawadnianie 2 Nawadnianie kroplowe  większa wydajność

Nawadnianie kroplowe

John Deere Water oferuje szeroką gamę produktów i usług, ale specjalizuje się w tych związanych z nawadnianiem kroplowym. Korzyści z nawadniania obejmują:

 • Efektywne wykorzystanie wody, nawozów i pracy, jak również zmniejszenie zużycia środków chemicznych

 • Wyższe plony i lepsza jakość upraw

 • Łatwa automatyzacja i sterowanie

 • Najbardziej odpowiednie rozwiązanie do stosowania odzyskanej wody, co zmniejsza w ten sposób wpływ na środowisko naturalne

Systemy nawadniania kroplowego można dostosować do indywidualnych potrzeb energetycznych i ochrony środowiska, a zatem można je łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb klientów.

Wytwarzanie i produkcja

JDW posiada 12 zakładów produkcyjnych w dziewięciu krajach na pięciu kontynentach. Cztery z nich znajdują się w regionie 2, obejmującym 28 krajów Unii Europejskiej, Wspólnotę Niepodległych Państw, Bliski Wschód i Afrykę Północną:

 • JDW Manzanares, Hiszpania — koncentruje się na produkcji rur nawadniających ze zintegrowanymi zraszaczami i zatrudnia 46 osób

 • JDW Lespinasse, Francja — koncentruje się na produkcji taśm nawadniających i zatrudnia 117 osób

 • JDW Gvat i Migdal Haemek, Izrael — koncentruje się na produkcji akcesoriów do zraszaczy oraz rur nawadniających ze zintegrowanymi zraszaczami. Obie te fabryki zatrudniają łącznie 300 osób

Oferta produktów John Deere Water

John Deere Water oferuje szeroką gamę produktów i akcesoriów do nawadniania, w tym rozwiązań do stosowania nawozów i pestycydów.

Należą do nich:

 • Filtry z różnych materiałów, w tym z metali i tworzyw sztucznych

 • Zawory, zarówno ze sterowaniem pneumatycznym jak i hydraulicznym

 • Zbiorniki nawozów

 • Węże i przewody

 • Taśmy nawadniające

 • Linie nawadniające, w tym z opcją regulacji

 • Zraszacze, w tym także z regulowanym przepływem

 • Spryskiwacze z opcją mgły i zwartego strumienia

 • Zraszacze z opcją mikro oraz przygotowaną dawką uderzeniową

 • Armatura i złączki

John Deere Water dąży do zintegrowania tych różnych elementów w celu uzyskania wysokiej jakości produktów oraz oferowania klientom szerokiego zakresu rozwiązań, w tym doradztwa, części i akcesoriów, wsparcia produktu i finansowania.

źródło: John Deere