Nowa elektronika w siewnikach Väderstad Tempo

Latem 2024 r. nowy system elektroniczny WSX zostanie wprowadzony do siewników Väderstad Tempo F, Tempo V i Tempo L. Modernizacja elektroniki siewnika umożliwia korzystanie z nowych funkcji zapewniających dokładność na polu. Nowe funkcje obejmują automatyczną separację nasion, aktywny hydrauliczny docisk sekcji wysiewających oraz kompensację dawki na łukach.

Od czasu wprowadzenia na rynek 10 lat temu, siewnik punktowy Väderstad Tempo zdobył wiodącą pozycję na europejskim rynku siewników. Latem 2024 r. zespół wysiewający Tempo zostanie zmodernizowany za pomocą opracowanego przez Väderstad nowego systemu elektronicznego WSX z bezszczotkowymi silnikami i ulepszoną wydajnością okablowania. Ale nie tylko sam WSX jeszcze bardziej zoptymalizuje dokładność siewu – będzie to wynikać z nowych funkcji, które umożliwia.

– Nowy system WSX pozwala nam zintegrować trzy nowe funkcje, aby jeszcze bardziej zoptymalizować dokładność siewnika Tempo, mówi Oskar Karlsson, dyrektor ds. zarządzania w dziale siewników w Väderstad.

Po pierwsze, wprowadzono automatyczną separację nasion, aby zawsze zapewnić precyzyjną separację nasion w aparacie dozującym, bez konieczności ręcznego ustawiania.

– Dzięki czujnikom w każdym rzędzie, oddzielanie nasion jest stale monitorowane i automatycznie dostosowywane do optymalnego ustawienia. Automatyczna regulacja pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność na polu. Jest to funkcja, którą szczególnie docenią rolnicy i usługodawcy regularnie zmieniający uprawy, mówi Oskar Karlsson.

Po drugie, wprowadzono aktywny hydrauliczny docisk sekcji wysiewającej, aby zawsze zapewnić dokładną głębokość siewu, niezależnie od stanu gleby. System zawsze utrzymuje ustawioną siłę docisku sekcji wysiewających, dodając lub zmniejszając nacisk sekcji wysiewających na podłoże w zależności od warunków glebowych. Na przykład podczas przejazdu przez lżejszą glebę nacisk zostanie zmniejszony, a w przypadku wjazdu na obszar o trudniejszych warunkach glebowych nacisk zostanie zwiększony. Aby zapewnić szybki czas reakcji, system współpracuje z hydrauliką. Siewnik może być wyposażony w aktywny docisk hydrauliczny z jednym sprzężeniem zwrotnym i sterowaniem dla całej szerokości maszyny lub w indywidualny aktywny docisk hydrauliczny dla każdej jednostki rzędowej.

– Aktywny docisk hydrauliczny umożliwia operatorowi ustawienie optymalnego docisku sekcji wysiewającej, który jest utrzymywany automatycznie. Zapewnia to precyzję głębokości siewu pomimo zmieniających się warunków glebowych, w wyniku zmian rodzaju gleby lub jej zagęszczenia, mówi Oskar Karlsson i kontynuuje:

– Dodatkowo, funkcjonalność ta może być wykorzystana do poprawy ścieżek technologicznych, przygotowując nieobsiane ścieżki dla jadącego po nich opryskiwacza. Wyposażony w indywidualny aktywny docisk hydrauliczny dla każdej sekcji wysiewającej, siewnik jest również w stanie wykorzystać system do zmniejszenia nacisku i podniesienia poszczególnych sekcji wysiewających podczas tworzenia ścieżek technologicznych.

Aktywny docisk hydrauliczny współpracuje przy tym z dynamicznym systemem zakładania ścieżek technologicznych siewnika. Oznacza to, że ścieżki technologiczne będą wyraźnie widoczne dla operatora opryskiwacza jeszcze przed wschodami roślin.

Trzecią nową funkcją jest wprowadzenie kompensacji łuków, zapewniającej stałą wydajność dozowania na całej szerokości siewnika podczas skrętu. Oznacza to, że jednostki w rzędach wewnętrznych będą tymczasowo zmniejszać dawkę dozowania, podczas gdy jednostki w rzędach zewnętrznych będą ją zwiększać.

– Czujniki żyroskopowe identyfikują, kiedy maszyna skręca i dostosowują moc dozowania każdej sekcji wysiewającej, aby zawsze zapewnić stałą dawkę na całej szerokości siewnika, mówi Oskar Karlsson.

Nowe funkcje i elektroniczny system WSX dla Tempo L 8-32, Tempo V 6-12 i Tempo F 6-8 będą miały swoją premierę na międzynarodowych targach Agritechnica w listopadzie 2023 roku. Limitowana seria maszyn trafi na pola wiosną 2024 roku, a produkcja seryjna rozpocznie się latem 2024 roku.

 

Źródło: Vaderstad