Nowa jakość nawożeniem azotem – Claas Isaria Crop Censor

 

 

Podczas jazdy nowy CROP SENSOR ISARIA ustala automatycznie, niezależnie od odmiany roślin, jej zapotrzebowanie na azot i nie wymaga zwyczajowej dla czujników N ręcznej kalibracji dotyczącej terminu aplikacji. Systemy online takie, jak CROP SENSOR mierzą, przeliczają i regulują podczas jednego przebiegu roboczego (w czasie rzeczywistym). Oznacza to równoczesne wyliczenie optymalnej dawki nawozu i natychmiastowe jej podanie.

Przy CROP SENSOR ISARIA chodzi o czujnik optyczny z dwoma głowicami wyczuwającymi. Są one zamontowane po prawej i lewej stronie na ramie nośnej, prowadzonej z przodu ciągnika z odstępem 80 cm od łanu roślin. Głowice wyczuwające pracują w okręgach o średnicy 50 cm. Dzięki aktywnemu oświetleniu (LED) czujniki roślin mogą pracować zarówno w dzień jak i w nocy.

claas isaria 1 Nowa jakość nawożeniem azotem   Claas Isaria Crop Censor

Zastosowanie techniki pomiarowej ISARIA do nowego CROP SENSOR jest efektem długoletniej, dobrej współpracy między CLAAS i Fritzmeier. Wielkość pomiaru oraz analiza roślin stanowi odbicie biomasy.

Mierzy się światło wysłane i odbite od powierzchni roślin znajdujących się pod głowicą pomiarową. Z tego wyliczany jest indeks wegetacji IRMI, który podaje chwilowe zaopatrzenie roślin w azot. CROP SENSOR ISARIA mierzy ilość N, którą roślin do chwili obecnej przyjęły, porównuje ją z wartością żądaną dla aktualnego stadium EC i określa w ten sposób brak, względnie różnicę składników odżywczych konieczną do wyrównania.

Dodatkowo, na podstawie indeksu biomasy IBI dokonywane są pomiary gęstości łanu. Jeśli IBI spada w obrębie jednego pola poniżej określonej wartości progowej, na przykład w wyniku szkód powodowanych suszą lub mrozem, to w takich częściach pola spada też dawka nawozu do wartości zdefiniowanej przez rolnika.

Tak jak przy dotychczasowych czujnikach roślin z CLAAS, również przy nowym modelu ISARIA dostępne są moduły kalibracji. Znaczy to, że zastosowanie czujnika jest możliwe w każdej kulturze, w każdym czasie i w każdym zabiegu poprzez własną kalibrację na miejscu. Nowością jest również to, że system nawożenia ISARIA, dokonuje pomiarów stanu odżywienia roślin podczas jazdy bez poprzedzającej kalibracji i w ten sposób umożliwia optymalne zaopatrzenie roślin w azot.

Ze względu na to, że z doświadczeń wiadomo iż plony na całej powierzchni pola mogą się mocno różnić, istnieje niebezpieczeństwo, przenawożenia lub niedonawożenia. Nowy CROP SENSOR ISARIA wykorzystuje podczas pracy nakładki map. Dodatkowo do rzeczywistego i wyliczonego zaopatrzenia w N uwzględniane są oczekiwania dotyczące plonowania na poszczególnych częściach pola, a dzięki temu aplikowana jest tam optymalna dawka w kg/ha lub l/ha. Do ustalenia przewidywanych plonów można między innymi wykorzystać cenne dane pochodzące z kartografii plonowania CLAAS, jakie wraz z nowym CROP SENSOR ISARIA znajdują po raz pierwszy zastosowanie w maszynie CLAAS.

CROP SENSOR ISARIA dokumentuje wszystkie zabiegi nawożenia i prezentuje je do dalszego wykorzystania w formie karty aplikacji nawozu na mapie pola, co w porównaniu z kartografią plonowania może służyć do oceny zastosowanych zabiegów uprawowych.

Nowy CROP SENSOR ISARIA jest dotychczas jedynym na rynku czujnikiem N zdolnym do współpracy z ISOBUS. Jest obsługiwany przez CEBIS MOBILE lub inny terminal współpracujący z ISOBUS. Przez komunikację ISOBUS możliwe stało się zastosowanie tylko jednego terminala dla czujnika roślin i obsługi dołączonej maszyny. CLAAS zareagował w ten sposób na oczekiwania klientów, którzy pragnęli ograniczyć liczbę terminali obsługowych w kabinie.

claas isaria 2 Nowa jakość nawożeniem azotem   Claas Isaria Crop Censor

Nowy CROP SENSOR ISARIA jest konsekwentną kontynuacją strategii EASY proponowanej przez CLAAS i poszerza ofertę oraz kompetencje „on Field“. EASY oznacza Efficient Agriculture Systems i oferuje doskonale dopasowane do siebie systemy ułatwiające codzienną pracę w gospodarstwie rolnym.

źródło: CLAAS