Sterowanie głębokością siewu z kabiny ciągnika w połączeniu z Systemem Interaktywnej Kontroli Głębokości siewu, pozwala użytkownikowi zmieniać ustawienia głębokości roboczej podczas jazdy, w celu dostosowania do zmieniających się warunków glebowych. Dzięki temu na zbitych glebach gliniastych, luźnych piaszczysto-ilastych, na stokach czy w zagłębieniach, można uzyskać tę samągłębokość siewu i takie same wschody jak na pozostałych częściach pola.

siewnik rapid a400s sterowanie Nowe rozwiązanie w siewnikach Väderstad Rapid A 400S

Szybko i wygodnie

Zmiany głębokości siewu dokonuje się przyciskiem na konsoli sterującej znajdującej się w kabinie ciągnika. Główny siłownik hydrauliczny ustawia żądaną głębokość z dokładnością do milimetra, a następnie zostaje zablokowany przez zawór hydrauliczny. System Interaktywnej Kontroli Głębokości działa niezawodnie i precyzyjnie, wykluczona jest samoczynna zmiana ustawień a układ hydrauliczny kalibruje się samoczynnie przy każdym podniesieniu narzędzi na maksymalną wysokość.

Zmiany wprowadzone na konsoli w kabinie ciągnika powodują natychmiastową korektę głębokości siewu. Głębokość siewu można zmieniać w dużym zakresie. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom wyłącznie systemu dozującego na uwrociach odbywa się jeszcze szybciej.

 

źródło: www.vaderstad.com