Nowy model prasy silosującej BUDISSA BAGGER RT5000 w ofercie BAG Polska

Firma BAG Polska jako dystrybutor pras silosujących BUDISSA BAGGER na rynku polskim, poszerzyła ofertę o najmniejszą spośród wszystkich pras silosujących – prasę BUDISSA BAGGER RT 5000. Prasa RT 5000 powstała głównie z myślą o średnich i mniejszych gospodarstwach rolnych. Może być jednak także interesującym rozwiązaniem dla firm usługowych.

Można nią zakiszać wysłodki buraczane, młóto browarniane, całe rośliny kukurydzy, CCM i LKS, ale także sieczkę z zielonek. Ważne, żeby była drobno pocięta. System magazynowania pasz w rękawach foliowych funkcjonuje na rynku już od ponad 20 lat, głównie w dużych gospodarstwach rolnych. Duże prasy silosujące, np. BUDISSA BAGGER RT 8000, RT 8000 PLUS i RT 8000 PROFI, pakują pasze do rękawów foliowych o średnicy 9’ (2,7m) lub 10’ (3,0m). W każdy taki rękaw można zapakować od ok. 200 do 300 ton kiszonki.

Teraz to sprawdzone i cenione wśród szerokiej grupy rolników rozwiązanie zostało przeniesione na rynek średnich i mniejszych gospodarstw rolnych. Ta sama zasada pracy – solidny rotor wtłaczający materiał pod ciśnieniem do elastycznego rękawa foliowego, gwarantuje beztlenowe warunki przechowywania i najwyższej jakości paszę. Maszyna BUDISSA BAGGER RT 5000 stanowi bardzo ciekawą alternatywę dla owijarek do balotów, gdyż przy porównywalnym koszcie zakupu maszyny, można długofalowo znacznie zmniejszyć koszty zakupu samej folii.

Prasa silosująca BUDISSA BAGGER RT 5000 oferuje przy tym bardzo mocne ubicie samej paszy, gwarantując pewne i bezpieczne jej magazynowanie przez cały okres skarmiania. Maszyna może być transportowana po drogach publicznych, dlatego można ją też wykorzystać np. do wykonywania usług w sąsiednich gospodarstwach rolnych, co może dodatkowo poprawić rentowność takiej inwestycji. Zapotrzebowanie mocy prasy BUDISSA BAGGER RT 5000 jest uzależnione od rodzaju materiału kiszonkarskiego i waha się od 60 do 80 kM. Maszyna może bez problemu zapakować od 20-50 t/h, zależenie od struktury pakowanego materiału. Jest rentowna już przy zakiszaniu ok. 1.000 ton rocznie. Maszyna RT 5000 standardowo wyposażona jest w tunel 5′ (do średnicy rękawa 1,65m), co np. przy wyborze rękawa foliowego o długości 60m pozwala na zmagazynowanie w nim ok. 80 ton paszy.

Maszyna została po raz pierwszy zaprezentowana na rynku polskim w 2018 roku. W jednym z gospodarstw w woj. kujawsko-pomorskim maszyna pakowała prasowane wysłodki buraczane. Załadunek wysłodków odbywał się ładowarką. Praca poszła bardzo sprawnie, w ciągu 2,5 godziny zapakowane zostało ok. 80 ton wysłodków.

 

Źródło: BAG Polska