Nowy rozsiewacz nawozów AMAZONE ZA-V Easy

Tak samo jak wszystkie typy produktów ZA-V, również warianty EasySet są wyposażone w precyzyjne mechanizmy rozsiewające dla szerokości roboczych od 10 do 36 m oraz w Soft Ballistic System SBS. Oferowane są zbiorniki o pojemności od 1.400 do 4.200 litrów oraz możliwość wyposażenia w układ Limiter V+ do rozsiewu granicznego, przy rowach lub krawędziowego.

 

Z pomocą komputera obsługowego EasySet można podczas jazdy regulować i ustawiać przyciskiem zasuwy otworów wylotowych niezależnie dla lewej i prawej strony. Pozwala to indywidualnie dopasować dawkę rozsiewu dla lewej i prawej strony maszyny.

 

Do obsługi Limitera V+ najpierw przyciskami +/- na komputerze obsługowym wybierana jest głębokość opuszczenia. Aktywacja układu następuje przez specjalny przycisk Limitera. Zmiana funkcji Limitera np. z rozsiewu krawędziowego na rozsiew graniczny lub przy rowach również odbywa się przez przyciski +/-. Jeśli sytuacja tego wymaga, można, np. przy rozsiewie przy rowach redukować dawkę nawozu kierowanego w stronę granicy pola.

 

Ponieważ nie są wymagane żadne przyłącza hydrauliczne, ZA-V Easy można bardzo szybko agregatować z ciągnikiem. Aby zacząć pracę rozsiewaczem, wystarczy jedynie włożyć 3-biegunową wtyczkę kabla w gniazdo i zamontować wałek przekaźnikowy do ciągnika.

 

Amazone EasySet komputer do rozsiewacza Nowy rozsiewacz nawozów AMAZONE ZA V Easy

Z pomocą komputera obsługowego EasySet można podczas jazdy regulować i ustawiać przyciskiem zasuwy otworów wylotowych niezależnie dla lewej i prawej strony.

 

Źródło: Amazone