Pierwszą widoczną zmianą jest nowy pojemnik o nowoczesnej konstrukcji ze zwiększoną pojemnością z 1150 litrów do 1600, co stanowi zwiększenie o 40%. Zmiana ta umożliwia zachowanie dłuższych interwałów roboczych oraz przyczynia się do redukcji dodatkowego czasu potrzebnego do wypełnienia pojemnika.
Do kolejnej znaczącej zmiany doszło w zakresie nośnika o stalowym profilu zamkniętym, co oznacza większą stabilność chwytu jednostek siewnych. Zdarzało się, że przy klasycznym profilu nośnika dochodziło niekiedy, w przypadku maszyn 4,5 m, do jego wyginania pod wpływem masy jednostek siewnych. To zdecydowało, że w przypadku większego chwytu roboczego należało zamiast specjalnego profilu walcowanego zastosować 2 sztuki stalowych profili zamkniętych. Jeden profil stalowy zamknięty służy jako rama do przyczepienia ramy nawadniającej, znaczników przedwschodowych, schodów i innego dodatkowego wyposażenia oraz drugi profil jest przeznaczony do przytrzymania jednostek siewnych. Profil ten jest obrócony w kierunku jazdy o 45°, co zwiększa jego stabilność w pozycji roboczej i transportowej, co z kolei eliminuje wspominane zginanie przy większych chwytach roboczych. Jednostki siewne trzymają się profilu za pomocą uchwytu nowej konstrukcji, które chronią przed wypięciem oraz poruszaniem się tych jednostek po stalowym profilu zamkniętym. Odkuwka do przytrzymania uchwytu jest zastąpiona jednym strzemieniem z dwoma gwintami, co podczas przeprowadzonych testów okazało się wygodniejszym rozwiązaniem. Kolejną korzyścią nowych uchwytów jest zmniejszenie poruszania się jednostek siewnych w różne strony, co zostało osiągnięte poprzez zwiększenie uchwytów.

 

pneusej mkc magna 1 Nowy siewnik pneumatyczny MKC magna firmy Pneusej.
Zwiększenie żywotności i jakości pracy zostało zabezpieczone poprzez nowe rozwiązanie ustawienia nacisku jednostek siewnych (głębokość wysiewu). W poprzednich maszynach nacisk jest zabezpieczony przez stalowy profil zamknięty, który jest ułożony w plastikowych łożyskach. Do wad należała trwałość plastikowych łożysk, trwałość profilu stalowego zamkniętego, nacisk od produkcji 27 kg bez możliwości zwiększenia. W przypadku nowej wersji wymienione wyżej niedoskonałości zostały wyeliminowane, przy czym w miejscu profilu stalowego zamkniętego zastosowano rurę grubościenną, z której do wysiewu mogą być prowadzone jedna lub dwie sprężyny, co spowoduje zwiększenie nacisku z 27 do 44 kg na jedną jednostkę siewną. Ustawienie przy wszystkich chwytach roboczych jest rozwiązywane przy nacisku mechanicznym (wyposażenie standardowe) centralnie przez jedną śrubę. Klient może zamówić również nacisk hydrauliczny, przy czym obsługa widzi na pojemniku wielkość ustawienia. Nowe rozwiązanie nacisku podczas testów wykazało zasadniczą poprawę trwałości i okazało się prostsze dla obsługi.

Siewnik jest przeznaczony do pracy z aktywnymi lub pasywnymi maszynami do obróbki gleby. Jego konstrukcja została zaprojektowana przede wszystkim do agregacji z bronami rotacyjnymi większych rozmiarów. Pojemnik wielkogabarytowy jest umieszczony jak najbliżej traktora – optymalne położenie siewnika i maszyn.

pneusej mkc magna 2 Nowy siewnik pneumatyczny MKC magna firmy Pneusej.

Pojemnik o pojemności 1600 l zapewnia dłuższe interwały robocze oraz redukuje dodatkowy czas potrzebny do jego wypełnienia. Znaczniki hydrauliczne (wyposażenie dodatkowe) są zaczepione bezpośrednio na bronach rotacyjnych. Możliwe są także alternatywne opcje ułożenia, np. na środku lub kole traktora.

Nośnik o stalowym profilu zamkniętym oznacza większą stabilność chwytu jednostek siewnych. Są one przyczepione do profilu za pomocą uchwytów o nowej konstrukcji. Nacisk jednostek siewnych można regulować w zakresie od 27 – 44 na jedną jednostkę, centralne sterowanie elementów hydraulicznych z wskaźnikiem ustawienia na pojemniku.

Wyposażenie standardowe

 • Pojemnik na materiał siewny 1600 l

 • Napęd mechaniczny wentylatora 1000 obr./min.

 • Nacisk hydrauliczny jednostek siewnych

 • Nośnik o stalowym profilu zamkniętym jednostek siewnych

 • Aparaty wysiewające, opcjonalnie (nożowe, diskowe, DXD)

 • Zestaw oświetleniowy z tablicami ostrzegawczymi do transportu po drogach (dla 3MKC-magna)

 • 3 stopniowe schody z podestem

 • Wolnobieg napędu dozownika (koła pomiarowego)

 • Łącznik odśrodkowy wentylatora

Wyposażenie dodatkowe

 • Sterowane hydraulicznie znaczniki dyskowe zmiennie ustawiane na koło lub środek traktora (z kołkiem tnącym)

 • Trzy-punktowy zaczep

 • Uniwersalne podwozie

 • Napęd hydrauliczny wentylatora

 • Mechaniczny licznik hektarów

 • Sygnalizacja stanu materiału siewnego v zbiorniku

 • Kontrola obrotów wentylatora

 • Elektroniczne ścieżki technologiczne z funkcjami: sygnalizacja stanu materiału siewnego, elektroniczny licznik hektarów, kontrola obrotów wentylatora i dozownika, 2×2 klapki elektromotoryczne

 • Pneumatyczne ścieżki technologiczne

 • Przedwschodowe znaczniki sterowane hydraulicznie za pomocą elektroniki

 • Klapki mechaniczne (do tworzenia ścieżek technologicznych)

 • Pokrywa redukcyjna rozdzielacza

 • Koło uciskowe za DXD wysiewu

 • Zagarniacz

źródło: Pneusej