Alliance A389 VF-Imp

Ochrona gleby z pomocą Alliance A389 VF-Imp

Podczas testów polowych przeprowadzonych we wrześniu tego roku w Danii dziennikarze mogli przekonać się o skuteczności opony Alliance A389 VF-Imp w ochronie gleby.

Dwa jednakowe ciągniki z przyczepą kilka razy przejechały obok siebie po zaoranej ziemi. Wielokrotnie powtarzane ręczne pomiary z użyciem penetrometru wykazały, że gleba była znacznie mniej ubita, a koleiny wyraźnie płytsze w przypadku zastosowania opony Alliance A389 VF-Imp w porównaniu ze zwykłą oponą.

Od czasu wprowadzenia pierwszych flotacyjnych opon diagonalnych w 1994, a następnie pierwszych flotacyjnych opon radialnych marki Alliance w 2000 r. osiągi, ładowność i poziom ochrony gleby stale wzrastają i obecnie znajdują się na poziomie, który niegdyś był nie do pomyślenia. Opona Alliance A389 VF-Imp to najlepsze z dostępnych rozwiązań do ochrony gleby w przypadku dużych i ciężkich maszyn rolniczych, takich jak rozrzutniki obornika, przyczepy do zboża, cysterny z obornikiem i inne przyczepy rolnicze.

Dzięki efektywnemu połączeniu technologii flotacyjnej i Very High Flexion (VF) nowa opona A389 VF-Imp zapewnia wysoki stopień flotacji, minimalne ugniatanie gleby, dużą ładowność i stabilność przy każdej prędkości, jak również niski współczynnik zużycia i dłuższy okres eksploatacji. Znakomite osiągi opony A389 VF-Imp są efektem ciągłych badań, innowacji i udoskonaleń, będących dziełem zespołu projektowego firmy ATG. Opony flotacyjne do maszyn rolniczych ciągnionych przez ciągniki wyposażone w opony typu IF i VF to idealne rozwiązanie, zapewniające konsekwentną ochronę gleby na stałym poziomie.

Przekonujące odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnym rolnictwem

Opony do transportu rolniczego odgrywają kluczową rolę we współczesnym rolnictwie i usługach rolniczych. Zwiększające się rozmiary pól i gospodarstw, wzrastające odległości pomiędzy gospodarstwami, polami i spółdzielniami rolniczymi, jak również coraz bardziej wydajne maszyny żniwne stwarzają zapotrzebowanie na coraz bardziej efektywny transport. Jednocześnie na znaczeniu zyskują kwestie ochrony środowiska, a w szczególności gleby: aby wyżywić stale zwiększającą się populację ludzi, konieczna jest ochrona gleby i utrzymanie jej żyzności. Dlatego ograniczenie nacisku na glebę i jej zagęszczenia do absolutnego minimum – przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu produkcji rolnej – staje się coraz ważniejsze. Dzięki wprowadzeniu opon z technologią Improved Flexion (IF) i Very High Flexion (VF) do ciągników, opryskiwaczy i innych maszyn podobnego typu udało się poczynić znaczne postępy.

Opona Alliance A389 VF-Imp stanowi dopełnienie rozwiązań tego problemu. Opona charakteryzuje się bieżnikiem o specjalnej konstrukcji, zapewniającym niezwykłą przyczepność, znakomitymi właściwościami flotacyjnymi i samoczyszczącymi oraz powierzchnią kontaktu z podłożem większą o 25%, co znacznie zmniejsza ugniatanie gleby. Ponadto opona ma bardzo mocną osnowę, umożliwiającą transport ładunków przy ciśnieniu napompowania niższym o 30% (czyli zaledwie 0,8 bara podczas pracy w polu), stalowe opasanie zmniejszające opór toczenia i ograniczające czas przestoju, oraz wykorzystuje specjalne mieszanki, zapewniające lepsze osiągi i mniejsze zużycie. Niekierunkowa rzeźba bieżnika z unikatowymi blokami centralnymi w kształcie litery „S” zapewnia doskonałą przyczepność na wszystkich rodzajach gleby, dobrą sterowność i łatwy montaż. Alliance A389 VF-Imp to atrakcyjne, kompleksowe rozwiązanie. Niezależne badania, którym poddano opony konkurencyjne, model Alliance A380 oraz nowe Alliance A389 VF-Imp wykazały, że A389 VF-Imp oferuje znacznie lepsze osiągi nawet niż A380. Połączenie opon z technologią VF w przypadku ciągnika z przyczepą to optymalne podejście do efektywnej ochrony gleby – podkreśla Ole Baek, Kierownik sprzedaży w Skandynawii, ATG.

Sprawdzone w terenie

Gospodarstwo rolne Lystrup & Jomfruens Egede Godser było terenem prezentacji imponujących możliwości i osiągów opony Alliance A389 VF-Imp. Do tego celu wykorzystane zostały dwa jednakowe ciągniki z przyczepą: ciągniki John Deere wyposażone w opony Alliance Agriflex 372 z ciśnieniem 1,7 bara w oponach tylnych i 1,15 bara w oponach przednich, ciągnące takie same przyczepy o masie 19,3 tony każda. Jedna z przyczep została wyposażona w standardowe opony marki Alliance z ciśnieniem 2 bary, a druga w opony A389 VF-Imp z ciśnieniem na znacznie niższym poziomie 1,2 – 1,3 bara. Po przejeździe obu ciągników wykonano wielokrotne pomiary przy użyciu penetrometru, pod okiem i przy czynnym udziale obecnych przedstawicieli prasy branżowej, które dały jednoznaczny wynik świadczący o zmniejszonym nacisku i ugniataniu gleby: W porównaniu ze standardowymi oponami, zmierzony poziom gęstości gleby po przejeździe opony A389 VF-Imp był mniejszy o całą jednostkę (10 cm).

Różnica pomiędzy śladami była widoczna gołym okiem. Po zbadaniu, na jaką głębokość można wbić narzędzie w ziemię na obu torach okazało się, że uzyskany wynik był o 10 cm lepszy w przypadku opon z technologią VF w porównaniu z oponami tradycyjnymi – to fragment relacji Mortena Damsgaarda, jednego z dziennikarzy obecnych podczas testów polowych.

Dostępna w różnych rozmiarach

Opona Alliance A389 VF-Imp ma indeks prędkości D, oznaczający 65 km/h, zapewnia znakomite osiągi na drodze, skutecznie chroni glebę przed ugniataniem i przyczynia się do zwiększenia wydajności transportu rolniczego realizowanego przez rolników i firmy świadczące usługi rolnicze. Poza podstawowym zastosowaniem w przyczepach rolniczych opona A389 VF-Imp może być stosowana również do samojezdnych rozrzutników obornika i opryskiwaczy oraz dużych pras. Ta opona o znakomitych osiągach jest dostępna dla felg 22,5” w rozmiarze VF IMP 560/60R22.5 i dla felg 26,5” w rozmiarach VF IMP 600/55R26.5, VF IMP 650/55R26.5, VF IMP 710/50R26.5 oraz VF IMP 750/45R26.6. Obecnie trwają prace rozwojowe nad modelem VF IMP 650/60R26.5. Dla felg 30,5” jest dostępny rozmiar VF IMP 750/60R30.5 i trwają prace nad VF IMP 800/60R32.

źródło: Alliance Tire Group