Firmy handlujące mikrociągnikami przeważnie oferują również odpowiednie dla nich maszyny i osprzęt towarzyszący. Zauważa się jednak, że ten asortyment jest obecnie dość skromny i drogi. Dlatego firma „TADLEN”, działając w zakresie swojej specjalności, opracowała i oferuje do sprzedaży dwa typy opryskiwaczy, które przy zachowaniu funkcjonalności, trwałości i niezawodności odpowiadającej maszynom będącym już na rynku, charakteryzują się niższą ceną. Jeden typ opryskiwacza wyposażony jest w belkę opryskową, drugi – w przystawkę wentylatorową. Oba opryskiwacze wykonane są z materiałów, które, oprócz oprysku środkami ochrony roślin, umożliwiają nawożenie płynnymi nawozami mineralnymi. Opryskiwaczy nie należy używać do oprysku rozwodnionymi nawozami mineralnymi, przeznaczonymi do rozsiewu w formie stałej. Oba opryskiwacze są maszynami zawieszanymi na TUZ kat. 1 ciągników klasy minimum 2 kN. Ciągniki powinny być wyposażone w kabinę, aby ciecz robocza nie spadała na obsługującego w przypadku niekorzystnego kierunku wiatru lub pęknięcia węża układu cieczowego. Opryskiwacze są przystosowane do ruchu po drogach publicznych.

OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY TL206

Opryskiwacz TL 206 przeznaczony jest do opryskiwania gleby i niewysokich roślin, takich jak uprawy polowe i ogrodnicze, jagodniki, szkółki, trawniki itp. Maszyna składa się z następujących zespołów:

– ramy,

– zespołu zbiorników,

– układu cieczowego,

– belki polowej,

– układu elektrycznego z przenośnymi urządzeniami świetlnymi.

tadlen tl206 Opryskiwacze do mikrociągników firmy TAD LEN

Rama jest konstrukcją spawaną z kształtowników stalowych. Łączy w jedną całość pozostałe zespoły opryskiwacza. Z przodu rama wyposażona jest w trójpunktowy układ zawieszenia na ciągniku; z tyłu – w prowadnice belki polowej. W skład zespołu zbiorników wykonanych z polietylenu wchodzą: zbiornik główny na ciecz technologiczną z rozwadniaczem w otworze wlewowym, oraz zbiornik na czystą wodę do mycia rąk. Układ cieczowy zasilany jest pompą przeponowo – tłokową, napędzaną za pośrednictwem WOM ciągnika i wyposażony w ręcznie obsługiwany, niestałociśnieniowy zawór sterujący. Na życzenie klienta opryskiwacz może być wyposażony w pompy o innej wydajności oraz w zawór sterujący stałociśnieniowy. Belka polowa wykonana jest z kratownicowych segmentów. Segmenty są ręcznie składane do transportu i zabezpieczane sworzniami przed przypadkowym rozłożeniem. W położeniu roboczym boczne segmenty belki połączone są z segmentem środkowym mechanizmami sprężynowymi, umożliwiającymi odchylenie otwieranych segmentów belki do tyłu lub przodu, w przypadku uderzenia o przeszkodę, i samoczynny powrót do położenia roboczego. Regulacja wysokości belki polowej odbywa się przy pomocy samohamownej windy. Po ustaleniu wysokości belki, jej położenie jest zabezpieczane mechanicznymi ryglami. Belka nie jest stabilizowana. Układ elektryczny, zasilany z instalacji elektrycznej ciągnika, służy do zasilania przenośnych urządzeń świetlnych, zgodnych z wymaganiami Prawa o Ruchu Drogowym.

OPRYSKIWACZ SADOWNICZY ZAWIESZANY TL200S

Opryskiwacz TL200S przeznaczony jest do wykonywania w sadach, jagodnikach i szkółkach zabiegów ochrony roślin i rozprowadzania płynnych nawozów mineralnych. Maszyna składa się z następujących zespołów:

– ramy,

– zespołu zbiorników,

– układu cieczowego,

– przystawki wentylatorowej,

– układu elektrycznego z przenośnymi urządzeniami świetlnymi.

tadlen tl200s Opryskiwacze do mikrociągników firmy TAD LEN

Rama jest konstrukcją spawaną z kształtowników stalowych. Łączy w jedną całość pozostałe zespoły opryskiwacza. Z przodu rama wyposażona jest w trójpunktowy układ zawieszenia na ciągniku; z tyłu posiada uchwyty do zamocowania przystawki sadowniczej. W skład zespołu zbiorników wykonanych z polietylenu wchodzą: zbiornik główny na ciecz technologiczną z rozwadniaczem w otworze wlewowym, oraz zbiornik na czystą wodę do mycia rąk. Układ cieczowy zasilany jest pompą przeponowo – tłokową, napędzaną za pośrednictwem WOM ciągnika i wyposażony w ręcznie obsługiwany, niestałociśnieniowy zawór sterujący. Na życzenie klienta opryskiwacz może być wyposażony w pompy o różnej wydajności. Zespołem opryskującym jest przystawka wentylatorowa z jednobiegowym wentylatorem osiowym, wyposażona w rozpylacze wirowe lub szczelinowe, zamontowane w dwóch sekcjach opryskowych. Przystawka przykręcana jest z tyłu opryskiwacza do ramy. Jej obudowa wykonana jest z blachy i tworzywa poliestrowo – szklanego. Wentylator napędzany jest z wałka pompy przy pomocy przekładni pasowej z pasami klinowymi. Układ elektryczny, zasilany z instalacji elektrycznej ciągnika, służy do zasilania przenośnych urządzeń świetlnych, zgodnych z wymaganiami Prawa o Ruchu Drogowym.

źródło: TAD-LEN