Na mocy zawartej umowy powstał licencjonowany system krajowej dystrybucji ciągnikowych części zamiennych pod oryginalną nazwą URSUS, sygnowaną rozpoznawalnym logo z wizerunkiem niedźwiedzia brunatnego. Dodatkowo strony uzyskały możliwość wprowadzania na rynek wysokiej jakości wyrobów realizując strategię Pol-Mot Warfama S.A w zakresie rewitalizacji znanej od ponad stu lat marki, również w segmencie części zamiennych.

– Pojawianie się na rynku wysokiej jakości oryginalnych części zamiennych do ciągników marki URSUS dla tych, którzy będą je stosować stanowi swoistą gwarancję wydłużenia żywotności i zmniejszenia awaryjności nawet najmocniej eksploatowanych ciągników URSUS – powiedział Karol Zarajczyk, wiceprezes zarządu POL-MOT Warfama SA.

Działania realizowane przez władze Spółki są wyrazem przyjętej przez zarząd strategii mającej na celu sukcesywne zwiększanie wolumenu sprzedaży ciągników oraz części zamiennych tak, by w niedalekiej przyszłości stać się liderem w tym segmencie rynku. Po zawarciu umowy licencyjnej jedynymi podmiotami uprawnionymi do używania znaków towarowych URSUS są POL-MOT Warfama SA oraz ZPH ROL-MAR Andrzej Markowski. Żaden inny podmiot nie jest uprawniony do wykorzystywania znaków towarowych URSUS stanowiących własność spółki. W przypadku bezprawnego korzystania ze znaków URSUS przez podmioty trzecie, POL-MOT Warfama SA podejmie wszelkie czynności przewidziane prawem w celu ochrony swoich interesów.

 

źródło: warfama.pl