Pierwsze ogniwo to kluczowe ogniwo – kurs pierwszej pomocy na Grene Race 2019

Pierwsze ogniwo to kluczowe ogniwo – kurs pierwszej pomocy na Grene Race 2019

Podczas Grene Race 2019 rolnicy i ich rodziny wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy.

– To nie ratownicy ratują życie. Tak naprawdę o życiu i zdrowiu osób poszkodowanych w wypadkach często naszych najbliższych – decyduje szybkie i właściwe rozpoznanie zagrożenia oraz odpowiednie udzielenie pomocy przedmedycznej przez osoby znajdujące się w pobliżu. Tu musi zadziałać łańcuch życia, a pierwsza pomoc jest jego najważniejszym ogniwem. My, ratownicy, jedynie kontynuujemy te czynności po przybyciu na miejsce – mówi Karol Kaszuba, ratownik medyczny, który podczas Grene Race 2019 prowadzić będzie szkolenia z pierwszej pomocy.

Organizatorzy imprezy zaplanowali specjalną strefę tematyczną, w której podczas trwania całego wydarzenia rolnicy i ich rodziny (w tym najmłodsi ich członkowie) poznają najważniejsze założenia udzielania pierwszej pomocy. Strefa podzielona będzie na trzy stanowiska. W pierwszym prowadzone będą instruktaże postępowania z osobą nieprzytomną, w drugim – udzielanie pomocy osobom z urazami spowodowanymi przez upadki lub przez maszyny. Trzecie stoisko poświęcone będzie zewnętrznym czynnikom niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzkiego, takim jak pogryzienia i poparzenia. Podczas szkoleń wykorzystywane będą fantomy oraz nowoczesny sprzęt ratowniczy, przewidziano także instruktaże z udziałem pozoranta.

– Pamiętajmy, że w przypadku wypadków rolniczych szczególnie liczy się czas udzielenia pierwszej pomocy, ponieważ zdarzają się one w miejscach, do których dojazd karetki jest znacznie wydłużony. Tu liczy się każda minuta – dodaje Kaszuba.

Zabawa i edukacja

To nie przypadek, że temat pierwszej pomocy pojawia się przy okazji Grene Race. To dziewiąta już edycja cieszącej się ogromnym powodzeniem imprezy, podczas której odbywają się wyścigi traktorów w sześciu kategoriach. Grene Race skupia na polach Wielowsi rolników i miłośników traktorów z całej Polski, a także najlepszych dostawców z branży rolniczej. Szacuje się, że w tym roku impreza gościć może nawet 30 tys. osób. – To doskonała okazja, aby zwrócić uwagę rolników na sprawy najważniejsze czyli kwestie zdrowia. I nie mówimy tu tylko o reagowaniu i pierwszej pomocy, ale także o prewencji, która często pozwala uniknąć wypadków – podkreśla Monika Leksowska z firmy Kramp, sponsora tegorocznej strefy pierwszej pomocy.

W pierwszym półroczu 2019 do placówek terenowych i oddziałów regionalnych KRUS zgłoszono 6732 zdarzenia wypadkowe. W grupie wypadków zakończonych przyznaniem jednorazowego odszkodowania w tym okresie blisko połowa (47%) to upadki. ,,Inne zdarzenia” to 12,1% wypadków, 11,9% to zdarzenia z grupy „uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta”, zaś w kategorii „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” sklasyfikowano 11,8% wypadków.

Święto traktorów w Wielowsi

Grene Race 2019 odbędzie się 25 sierpnia w Wielowsi. Będzie to już 9 edycja sportowo-rolniczej imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielowieś, od 2017 roku wspieranego przez sieć sklepów rolniczo-technicznych Grene. Grene Race 2019 to nie tylko wyścigi nowoczesnych, świetnie wyposażonych traktorów. To także zawody, w których biorą udział zabytkowe maszyny, niemal niespotykane na polskich drogach. Od 2018 r. zawody stanowią zabawę nie tylko dla Panów, ale również dla Pań.

Źródło: Kramp