PIGMiUR: Badanie nastrojów w branży rolniczej w Polsce (raport październik 2018 r.)

Badanie na temat nastrojów w branży rolniczej w Polsce jest cyklicznym badaniem wykonywanym co pół roku przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Badanie prowadzone jest od czerwca 2014 roku. Ostatnie wyniki zebrane zostały na przełomie września i października 2018 r.

Celem badania jest poznanie nastrojów panujących wśród firm operujących w branży maszyn i urządzeń rolniczych. Badanie ma formę ankiety internetowej, wysyłanej do firm z branży, o wypełnienie której proszona jest osoba odpowiadającą za podejmowanie kluczowych decyzji w firmie. Prócz odpowiedzi na pytania cząstkowe, efektem ankiety jest indeks nastrojów w branży, którego wartość odzwierciadla zmieniające się nastroje w branży na przestrzeni ostatnich lat. Poniżej prezentujemy wyniki badania w porównaniu do wyników z marca 2018.

badanie-astrojów-w-branży_raport_październik_2018

źródło: PIGMiUR