Pöttinger TERRASEM fertilizer – nowy model z systemem podsiewu nawozu

 

Podsiew nawozu w siewniku TERRASEM może odbywać się na dwa różne sposoby: przez redlicę do wysiewu precyzyjnego Dual-Disc lub przez aplikator zamontowany na blasze uderzeniowej. Przy podsiewie przez redlice Dual-Disc nawóz jest wyrzucany po uprzednim uprawieniu gleby przez zintegrowana w TERRASEMie bronę, każdorazowo do jednego rzędu między dwoma rzędami wysiewu. Głębokość zadania nawozu jest regulowana. Następnie gleba jest umacniana wtórnie na całej powierzchni przy pomocy wału Packera, na koniec następuje wysiew nasion. Redlica do siewu precyzyjnego Dual-Disc dostarcza w ten sposób zasób nawozu dla każdego ziarna i tworzy bazę do rozwoju systemu korzeniowego rośliny. Rozwiązanie to pozwala nie tylko oszczędzić nawóz i zmniejszyć jego straty, ale również pozwala na szybki rozrost korzeni i dzięki temu w konsekwencji tworzy bazę pod wysoki plon.

poetinger terrasem c6 fertilizer 001 Pöttinger TERRASEM fertilizer   nowy model z systemem podsiewu nawozu

W przypadku aplikatora na blasze uderzeniowej nawóz jest rozprowadzany po uprawieniu gleby na całej powierzchni, a następnie wymieszany z glebą. Przy tym sposobie straty nawozu są niewielkie. System korzeniowy nasiona odnajduje substancje odżywcze we wszystkich horyzontach. Kolejną zaletą podsiewania nawozu przez siewnik jest fakt, że przy trudnych warunkach glebowych wystarcza tylko jeden przejazd, co chroni glebę. Korzyść jest również w tym, że szybki i efektywny wysiew i nawożenie w jednym przejeździe przebiegają w korzystnej fazie.

Decyzja, czy zastosować i jaki zastosować system podsiewu nawozu jest uzależniona w rzeczywistości od danych warunków glebowych, rodzaju nasion i ilości opadów na danym terenie. Firma Pöttinger przedstawia bilans związany z zastosowaniem systemu podsiewu nawozu: wzrastające ceny nawozów, nowe formy nawozów, jak również nowy system ich wysiewu i powiązane z tym nakłady na środowisko naturalne stawiają precyzyjne sterowaniem zadawaniem nawozu jako konieczne rozwiązania w przyszłości. Firma Pöttinger wprowadzając na rynek siewniki do siewu w mulcz TERRASEM z obydwoma sposobami podsiewu nawozu oferuje optymalne rozwiązanie dla indywidualnych warunków zastosowania.

 

źródło: www.poettinger.at/pl/