Zgodnie z zawartymi umowami POL-MOT Warfama S.A. zakupiła od spółki Bumar Sp. z.o.o. 59 ciągników o różnych mocach za łączną kwotę 4.799.665,00 zł. Dodatkowo spółka zapłaci 8.100.000 zł z tytułu zakupu znaków towarowych „URSUS”, oraz 1 zł za 100% udziałów w spółce URSUS sp. z o.o.

Przypomnijmy, POL-MOT Warfama S.A. to jeden z największych polskich producentów sprzętu dla rolnictwa oraz jedyna spółka z branży maszyn i urządzeń rolniczych, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka posiada zakład produkcyjny w Dobrym Mieście k. Olsztyna oraz trzy oddziały w Biedaszkach Małych k. Kętrzyna, Opalenicy i Lublinie. POL-MOT Warfama S.A.

 

źródło: www.warfama.pl