Pöttinger AEROSEM z włącznikiem szerokości częściowych

Jak zapewnia firma Pöttinger, system redlic w siewnikach AEROSEM gwarantuje efektywną pracę i optymalne warunki dla dobrego plonowania. AEROSEM zapewnia optymalny siew w każdych warunkach polowych. Teraz o jeszcze większą efektywność i elastyczność pracy dba nowy Section Control – włącznik szerokości częściowych.

Section Control – włącznik szerokości częściowych dla homogenicznego rozwoju łanu

Na wirtualnych liniach uwrocia automatycznie co jeden metr (sekcja) jest wyłączana jedna po drugiej sekcja. W przypadku maszyny o szerokości roboczej 3 m są dwie (rozstaw rzędów 15 cm) lub trzy sekcje (rozstaw rzędów 12,5 cm). Wyłączenie pierwszej sekcji występuje, gdy sterownik zamknie koniecznych 8 rzędów (1 metr). Dalej następuje zamknięcie drugiej sekcji itd. Funkcja ta jest możliwa dzięki głowicy rozdzielacza IDS. Przy uruchomieniu tej funkcji automatycznie jest dopasowywana ilość dozowania, odpowiednio do pozostającej powierzchni do obsiania.

System przynosi rolnikowi korzyść w postaci redukcji zakładek w klinach pola i na uwrociu. Dla producenta zbóż Section Control – włącznik szerokości częściowych – oznacza homogeniczny rozwój łanu i w rezultacie równomierne dojrzewanie kłosów i równą wilgotność ziarna. Pozytywnym efektem ubocznym jest oszczędność nasion.

Dla perfekcyjnego odłożenia nasion AEROSEM może być wyposażony w trzy różne systemy redlic. Maszyna jest dostępna z 3-rzędowymi redlicami ciąganymi, z redlicami jednotalerzowymi lub podwójnymi redlicami talerzowymi DUAL DISC. Redlica ciągana jest przeznaczona do pracy na lekkich glebach z małą ilością masy organicznej. W przypadku redlic jednotalerzowych i ciąganych możliwy nacisk wynosi do 25 kg. Obydwa systemy można opcjonalnie doposażyć w rolki dociskowe względnie w rolki prowadzenia na głębokości, żeby lepiej docisnąć nasiona na mokrym polu. Duże podwójne redlice talerzowe DUAL DISC przecinają resztki roślinne na polu i formują czysty, równomierny rowek wysiewu. Koła dozujące można łatwo i szybko wymienić w zależności od ilości wysiewu na koła do siewu nasion normalnych lub do siewu nasion małych. Wymiana nie wymaga użycia narzędzi.

źródło: Pöttinger