Pöttinger – nowości w maszynach do mechanicznej pielęgnacji upraw

Sprawdzone już przez rynek maszyny do mechanicznej pielęgnacji roślin ROTOCARE i FLEXCARE zostaną wyposażone jesienią 2023r. w nowe rozwiązania. Będzie to między innymi możliwość kombinacji pielników rotacyjnych ROTOCARE V 6600 i V 8000 z agregatem TEGOSEM oraz dla wszystkich kultywatorów pielących FLEXCARE o szerokościach roboczych 4,7 – 9,2 m – w opcji – dostępne będzie automatyczne sterowanie elementów pielących poprzez Section Control.

ROTOCARE – jeszcze szerszy zakres zastosowania

Oprócz usuwania chwastów ROTOCARE ma jeszcze inne możliwości zastosowania. Pielnik nadaje się również do kruszenia zaskorupionej gleby, wmieszania nawozu, wysiewu różnych komponentów, jak również płytkiej podorywki. Wszechstronność zastosowania zwiększa elastyczność maszyny, jak również stopień jej wykorzystania w gospodarstwie. Zakres efektywnej jazdy ROTOCARE mieści się między 10 i 30 km/h. Przy czym prędkość jazdy musi być dopasowana do warunków pracy.

Pottinger ROTOCARE V 6600 TEGOSEM Pöttinger   nowości w maszynach do mechanicznej pielęgnacji upraw

Zbiornik TEGOSEM

Agregat TEGOSEM łączy w sobie uprawę gleby, wysiew międzyplonów, mikrogranulatu lub podsiewu w jednym przejeździe roboczym oszczędzając w ten sposób czas i koszty. Siewnik TEGOSEM jest montowany na pielniku ROTOCARE o szerokości roboczej 6,6 i 8,0 m na ramie głównej. Pomost do załadunku zapewnia bezpieczne napełnianie 200 lub 500 litrowego zbiornika.

FLEXCARE – maksymalna opłacalność

Dzięki wyjątkowej konstrukcji nowy kultywator pielący FLEXCARE PÖTTINGER zapewnia maksymalną elastyczność pracy na różnych uprawach. Odpowiednio do rozstawu rzędów można bez użycia jakichkolwiek narzędzi ustawić szerokość roboczą narzędzi roboczych, redlice i gwiazdy pielące. Maszynę tę wyróżnia precyzyjne utrzymywanie głębokości pracy oraz praca chroniąca uprawiane rośliny.

Pottinger FLEXCARE V 6200 Pöttinger   nowości w maszynach do mechanicznej pielęgnacji upraw

Precyzyjne sterowanie Section Control

Sterowanie Section Control, dostępne jako opcja, umożliwia precyzyjne sterowanie włączeniem i wyłączanie elementów pielących za pomocą GPS. Odbywa się to automatycznie podczas przejeżdżania przez granicę pola. Pozwala to na ochronę uprawianych roślin na klinach pola, przy nakładających się zasiewie lub na granicy pola. Każdy element pielący posiada siłownik hydrauliczny podwójnego działania, dzięki czemu elementy pielące mogą być podnoszone na klinach pól i uwrociach oraz ustawione z powrotem w pozycji do pracy. Wspomaga to operatora, który może całkowicie skoncentrować się na jakości pracy pielnika.

 

Źródło: Pöttinger