Pöttinger ROTOCARE i FLEXCARE – precyzyjny i efektywny sposób na walkę z chwastami

Przez całe dziesięciolecia wysokie plony były zabezpieczane przez chemiczną ochronę roślin. Wraz ze wzrastającą dawką stosowanych środków ochrony chemicznej, rosła również odporność na nie organizmów szkodliwych. Rzeczywista skuteczność fungicydów, herbicydów i środków owadobójczych spada. PÖTTINGER stawił czoła temu wyzwaniu i włączył w swój program maszyny do mechanicznej pielęgnacji upraw. Pielniki ROTOCARE i kultywatory pielące FLEXCARE służą do efektywnej i chroniącej rośliny uprawne mechanicznej pielęgnacji upraw.

Regulowane parametry ROTOCARE

Aby zabieg mógł być dopasowany do różnorodnych warunków pracy, niektóre ustawienia maszyny są regulowane. Koła prowadzenia na głębokości i pozycja pływająca dolnych cięgieł ciągnika zapewniają optymalne kopiowanie nierówności terenu. Przez ustawienie cięgieł górnych można regulować intensywność pracy i przez to nacisk gwiazd pielących. Prędkość pracy wpływa na agresywność procesu pielenia.

Efekty mechanicznej walki z chwastami

Przy pomocy rotujących gwiazd pielnika pracujących niezależnie od rzędów, chwasty już w fazie zawiązka, kiełkowania i fazie pierwszego liścia są wyciągane razem z korzeniami i odkładane na powierzchni pola. Niepożądane chwasty wysychają. Następnie są rozrzucane i całkowicie przykrywane ziemią. Ograniczenie dostępu do światła zaburza fotosyntezę – chwasty giną. Kolejnym pozytywnym działaniem pielników jest kruszenie zaskorupionej gleby. Pielnik zagłębiając się punktowo w glebę zapewnia mechaniczne kruszenie jej wierzchniej warstwy. Dzięki temu gleba jest przewietrzona, może lepiej pobierać wodę i proces mineralizacji przebiega sprawniej.

Pottinger rotocare v 8000 Pöttinger ROTOCARE i FLEXCARE   precyzyjny i efektywny sposób na walkę z chwastami

Bardzo duża wydajność pracy na hektar

Maszyny o szerokości roboczej od 6,6 m do 12,4 m rozwijając podczas pracy prędkości jazdy od 10 do 30 km/h zapewniają ponadprzeciętną wydajność na hektar. Pielniki ROTOCARE cechuje duża produktywność. Dzięki temu można efektywnie wykorzystać okna pogodowe.

Elastyczność zastosowania FLEXCARE

Niektóre ustawienia maszyny można wyregulować, aby zapewnić dopasowanie zabiegu do różnorodnych warunków pracy. Wiele z nich przeprowadza się bez użycia narzędzi. Dopasowanie do lokalnych warunków umożliwiają różnego rodzaju gęsiostopki, noże kątowe i narzędzia wyrównujące. Różnego rodzaju systemy sterujące zapewniają najlepsze efekty pracy.

Efekty pracy FLEXCARE

Stosując kultywator pielący FLEXCARE możesz uzyskać w procesie zwalczania chwastów różne efekty pracy . Przy przecinaniu chwastów masa liściowa jest kompletnie oddzielana od korzeni. Dzięki temu wzrost rośliny jest zahamowany, korzeń ginie a masa liściowa wysycha. Przy rozrzuceniu chwastów po powierzchni następuje przysypanie ich ziemią, przez co z braku światła proces fotosyntezy zostaje zatrzymany . Dzięki wibracji narzędzi roboczych zaskorupiona gleba jest efektywnie kruszona.

Pottinger flexcare v 6200 Pöttinger ROTOCARE i FLEXCARE   precyzyjny i efektywny sposób na walkę z chwastami

Różnorodność narzędzi

Kultywatorem pielącym FLEXCARE można pracować w rzędach szerokości od 25 do 160 cm. Ilość elementów pielących może być dowolnie dobrana do szerokości ramy. Na nośniku narzędzi można zamocować do 5 elementów pielących – sposób uporządkowania jest dowolny. Dodatkowo na pielniku można zamontować ząbkowane talerze chroniące rośliny, jak również gwiazdy pielące. W przypadku kultywatorów pielęgnujących FLEXCARE niepotrzebne jest uciążliwe mierzenie i ustawianie narzędzi. System otworów i skala na poszczególnych elementach konstrukcyjnych maszyny ułatwiają identyczne ustawienie narzędzi.

Wysoka precyzja

Zintegrowana, hydraulicznie przesuwana rama stanowi wyposażenie seryjne i zapewnia komfortową pracę. Hydraulicznie sterowana rama odciąża operatora i zapewnia pracę z wysoką precyzją. Dzięki stale dopasowującej się do rzędów ramie nie dochodzi do uszkodzeń roślin i jest kompensowana niedokładność sadzenia. W efekcie pielony jest wąski pasek.

 

Źródło: Pöttinger