Prasowanie i cięcie w nowych wymiarach – prasa QUADRANT 3300 ROTO CUT (RC) firmy Claas

 

Tym samym, paleta oferowanych QUADRANT 3300 jest kompletna w rok od jej wprowadzenia:

QUADRANT 3300 RF i RC z osią pojedynczą

QUADRANT 3300 RF i RC z osią tandemową

QUADRANT 3300 RF i RC z kierowaną osią tandemową

Oferta pras wielkobalotowych CLAAS obejmuje teraz sześć modeli (3400, 3300, 3200, 2200, 2100, 1150) z balotami o 5 wymiarach, od 80 x 50 cm do 120 x 100 cm oraz z trzema różnymi systemami doprowadzania względnie cięcia zbieranego materiału, to jest ROTO FEED (RF), ROTO CUT (RC) i FINE CUT (FC). Program produktów uzupełniono przez dołączany z przodu siekacz SPECIAL CUT. Tym samym CLAAS oferuje dzisiaj najszersze spektrum wymiarów balotów oraz systemów cięcia. Najbardziej popularne wymiary balotów, to 120 x 70 cm i właśnie takie są tworzone przez QUADRANT 3200, którą wyposażono w kilka nowości.

claas quadrant3300 1big Prasowanie i cięcie w nowych wymiarach – prasa QUADRANT 3300 ROTO CUT (RC) firmy Claas

Nowe, wydajne podbieracze

Obie prasy, QUADRANT 3200 i QUADRANT 3300, wyposażone są w podbieracz szeroki na 2,35 m z systemem POWER FEEDING SYSTEM (PFS), ślimak i podwójny dociskacz rolkowy. Ślimak PFS dużymi zwojami transportuje materiał głęboko do rotora. Przepływ materiału jest ujednolicony, przyspieszony a jego efekt to podniesienie przepustowości. W połączeniu z podwójnym dociskaczem rolkowym zagwarantowano tu czyste podbieranie materiału także z bardzo szerokich pokosów i przy wysokich prędkościach jazdy. Czyste podebranie uzyskiwane nawet w najcięższych warunkach zapewnia sprawdzony tor krzywkowy oraz zamontowane teraz w obu prasach sterowane rolki bieżne z podbieracza sieczkarni JAGUAR. Moment obrotowy krzywkowego sprzęgła odłączającego podbieracza podniesiono o 20% a wspólnie z optymalizacją liczby obrotów PFS i rotora uzyskano ogromną przepustowość również w najtrudniejszych warunkach zbioru. Obie maszyny pracują z nowym, spiralnym rotorem wyposażonym w 52 podwójne zęby, szybko i czysto podające materiał do komory wstępnej. Przez aktywny transport wykonywany przez rotor możliwe stało się także zwiększenie odbioru paszy z podbieracza do rotora.

Nowy, opuszczany zespół tnący z szufladą

Istotną nowością tak w QUADRANT 3200 RC / FC jak i w QUADRANT 3300 RC, jest obustronnie wyciągana szuflada. Umożliwia ona wygodny dostęp do noży przy wykonywaniu przeglądów względnie przy ich wymianie. Noże można w prosty sposób wybierać dźwignią w czterech grupach i hydraulicznie obracać z kabiny. Ze względu na wysoką zmienność grup noży (RC 25-13-12-6-0 oraz FC 51-26-13-12-0) prasę można wykorzystywać bardzo szeroko oraz maksymalnie ją obciążać także przy pracy w krótkiej słomie. W połączeniu z hydraulicznie opuszczanym zespołem tnącym, automatycznie odchylającym się w wypadku przeciążenia kierowca ma możliwość łatwego usunięcia ewentualnych zatorów w zespole wciągania prasy przez proste obniżenie liczby obrotów WOM a następnie może dalej pracować z pełnym obciążeniem maszyny. Wyeliminowano konieczność wysiadania z ciągnika i uciążliwe ręczne usuwanie zatorów przez kierowcę

Podwyższona wydajność czyszczenia i nowy terminal obsługowy

W obu maszynach pracuje nowy system TURBO FAN z wyjątkowo dużą turbiną wziętą z LEXION który przez poniesienie objętości powietrza o 150% zawsze utrzymuje aparaty wiążące w czystości. Jest to ważne przede wszystkim przy pracy w krótkiej słomie.

Obie prasy ustawiane są z kabiny nowym terminalem COMMUNICATOR II. Zastąpił on stosowany wcześniej COMMUNICATOR I i poprzez kolorowy wyświetlacz oraz zestaw przycisków pozwala na wygodną obsługę także w ciemności. Transfer danych odbywa się tu przez port USB.

 

źródło: Claas