Uniwersalna prasa kostkująca do zbioru wszystkich typów uprawprasy serii LB
W nowych prasach CASE IH serii LB zostały zmienione lub na nowo opracowane praktycznie wszystkie kluczowe obszary maszyny. Zmiany to przede wszystkim: wytrzymała, jeszcze bardziej wzmocniona centralna rama, nowy podbieracz i układ wirnika zapewniające efektywny zbiór rośliny i jej transfer do komory beli.

Inżynierowie CASE IH zachowali niektóre ze sprawdzonych komponentów z poprzednich serii pras LB, w tym niezwykle niezawodny system podwójnych supłaczy. W nowych maszynach jedną z kluczowych innowacji jest system oczyszczania sprężonym powietrzem pozwalający na zapewnienie niezawodności poprzez utrzymanie czystości w obszarze supłaczy. Jest to opcja dodatkowa, uzupełniająca udoskonalony obecnie system oczyszczania supłaczy, która może być wykorzystywana podczas pracy w ekstremalnych warunkach zapylenia.

case ih lb 1 Prasy wielkogabarytowe serii LB   nowość CASE IH

Nowa konstrukcja – nowe zalety

Wygląd zewnętrzny nowej serii LB odzwierciedla całkowicie nową konstrukcję. Po raz pierwszy do wykonania osłon prasy zostały użyte niezwykle wytrzymałe, syntetyczne materiały kompozytowe wysokiej jakości. Oprócz obniżenia masy maszyny, rozwiązanie to pozwala także na znaczne zmniejszenie ilości pyłu, jaka przedostaje się do prasy oraz zredukowanie osiadania kurzu na samej maszynie. Całą część przednią nadwozia można teraz łatwo otworzyć podnosząc osłonę do góry, aby uzyskać dostęp do wszystkich układów napędowych w celu przeprowadzenia konserwacji czy serwisowania, podobnie jak osłony boczne po obu stronach.

Większa wydajność podbieracza

Wiele z kluczowych innowacji w prasach LB 4 dotyczy nowego podbieracza, który obecnie ma 2,40 m szerokości roboczej. Osłona przeciwwiatrowa dostępna w wersji z rusztem lub rolką, ręcznie regulowana celem dopasowania ustawienia do warunków zbioru rośliny, współpracuje z dodatkowym przenośnikiem ślimakowym i centralną rolką tak, by zapewnić szybkie podawanie materiału bez strat, nawet przy zbiorze rośliny o wysokim plonie. Ustawienie pneumatycznych kół podporowych podbieracza można dostosować do różnych warunków roboczych bez konieczności używania narzędzi. Do wykonania palców podbieracza zastosowano nowe, wytrzymałe materiały i komponenty, aby zapewnić większą trwałość i dokładność zbioru wszystkich rodzajów upraw, w tym materiału na biomasę, takiego jak słoma kukurydziana.

Wysokość podbieracza można łatwo regulować w celu dokładnego zebrania rośliny, niezależnie od typu uprawy i warunków roboczych, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia podbieracza. Duże pneumatyczne koła podporowe wraz z regulowanym systemem amortyzacji zapewniają maksymalną ochronę podbieracza podczas pracy w trudnych warunkach polowych z dużą prędkością.

Optymalny przepływ masy i szybsze napełnianie komory wstępnej

Przy projektowaniu systemu tłoka inżynierowie CASE IH skoncentrowali się na zwiększeniu tempa przepływu masy, optymalizacji podawania masy z podbieracza do komory wstępnej i poprawie wydajności. Wykorzystanie nowych materiałów i zmieniony projekt pozwoliły uzyskać szybszy liniowy przepływ materiału w prasie. Prędkość tłoka została zwiększona do 48 suwów na minutę, aby zapewnić większą przepustowość. Rezultatem jest wzrost wydajności w stosunku do poprzednich modeli, w zależności od warunków pracy.

case ih lb 2 Prasy wielkogabarytowe serii LB   nowość CASE IH

Kompaktowa i zwrotna

Pomimo wyższej wydajności i przepustowości, nowe prasy serii LB posiadają bardzo zwartą konstrukcję i nawet na oponach o szerokości 600 mm ich szerokość całkowita to wciąż poniżej 3 m. W zależności od lokalnych przepisów, możliwe jest uzyskanie prędkości transportowej na drodze do 40 km/h.

Nowy podest serwisowy

W tylnej części nowej prasy LB 4 znajduje się nowy podest serwisowy, do którego dostęp można uzyskać z bezpiecznych i wygodnych schodków, co pozwala na bezpieczne przeprowadzenie prac konserwacyjnych. Opcjonalny pakiet Komfort obejmuje poręcz zabezpieczającą podest, dużą pyłoszczelną skrzynkę narzędziową i zbiornik na wodę do mycia rąk.

Innowacje AFS

Nowoczesne systemy sterowania i zarządzania AFS stanowią wyposażenie standardowe w prasach LB, z możliwością wyboru pomiędzy kolorowym monitorem AFS 300 a najnowocześniejszym AFS 700 do kontroli maszyn kompatybilnych z ISOBUS. Możliwa jest również obsługa prasy za pośrednictwem terminali użytkownika w ciągnikach innych producentów kompatybilnych z ISOBUS.

Nowy system wspomagania kierowania pozwala uzyskać jednolity kształt beli

Monitor CASE IH AFS stale nadzoruje i wyświetla wszystkie kluczowe funkcje prasy, w tym supłacze. Nowością w modelach LB 4 jest wizualne wspomaganie kierowania prasą, które pomaga operatorowi w zbieraniu bardzo małych i/lub nieregularnych pokosów i uzyskaniu jednolitych, solidnych bel formowanych nawet w trudnych warunkach. Na monitorze AFS Pro 700 może być wyświetlany obraz z kilku kamer jednocześnie.

Rejestrator GPS dostępny jest jako opcja do zapisu danych dotyczących wilgotności beli, a wraz z systemem ważenia bel może być wykorzystany do prowadzenia pełnej dokumentacji bel. Dane mogą być eksportowane na dysk USB. Rejestrator danych GPS i oprogramowanie komputerowe do mapowania pozwalają na analizę wszystkich danych dotyczących procesu prasowania w dowolnym momencie.

Dwa możliwe systemy wyrzutni beli

Standardowa wyrzutnia bel opróżnia komorę, która otwiera się szeroko dla łatwiejszego usunięcia beli. Dodatkowy system częściowej wyrzutni usuwa tylko gotową belę, zatrzymując następną nieukończoną belę w komorze, dzięki czemu pochylnia beli może zostać złożona na czas transportu.

Mniej przestojów

Schowek na sznurek został powiększony, aby pomieścić łącznie 32 szpule, co oznacza więcej czasu dostępnego na formowanie bel i mniej przestojów na zmianę sznurka.

źródło:CASE IH Polska