Precyzja nawożenia zapewnia plony

W ostatnich dziesięcioleciach wiele czynników spowodowało poważne zmiany w obszarze nawożenia. Jednak nie tylko ramy polityczne, takie jak dyrektywa azotanowa i jej wdrożenie rozporządzeniem w sprawie stosowania nawozów, kształtują zmienione podejście do nawozów, zwłaszcza jeśli chodzi o nawożenie azotem. Również chwasty z rodziny trawiastych wymagają zmiany terminu siewu zbóż, przy mimo wszystko nadal konkurencyjnych kulturach jesienią i zimą.

Aby wzmocnić konkurencyjność zboża w stosunku do chwastów z rodziny trawiastych ważne jest zapewnienie szybkiego rozwoju młodej rośliny, w tym nawet w nieco chłodniejszych warunkach. Rozwój mogą wspierać metody polegające na osadzaniu mikroelementów i innych składników odżywczych w pobliżu materiału siewnego, przy czym wymagane ilości składników odżywczych są niewielkie, a czasami wręcz ograniczone. HORSCH oferuje dwa rozwiązania, jeśli chodzi o umieszczanie składników odżywczych blisko nasion: w pierwszym przypadku składniki odżywcze umieszczane są wraz z nasionami w rowku nasiennym (rys. 1). Jest to bardzo skuteczna metoda, która, zwłaszcza we wczesnym stadium rozwoju rośliny, zapewnia jej środki odżywcze.

Horsch Pronto MiniDrill Variant rys 1 Precyzja nawożenia zapewnia plony

G&F – nasiona i nawóz umieszczane są w jednej bruździe

Drugą możliwością wprowadzenia większej ilości składników odżywczych w trakcie siewu jest nawożenie pod korzeń. Składniki odżywcze są wówczas umieszczane pomiędzy dwoma rzędami siewnymi. Ze względu na odległość nasion od soli odżywczej możliwe jest umieszczanie nieco większej ilości. Jednak większa odległość oznacza również nieco opóźnione działanie na rośliny.

Horsch Pronto DC PPF system rys 2 Precyzja nawożenia zapewnia plony

Podstawowy system nawożenia pod korzeń pomiędzy dwoma rzędami siewnymi

Wyzwania związane z nawożeniem:

  • Problem chwastów z rodziny trawiastych.
  • Coraz częstsze ekstrema pogodowe.
  • Podstawowe nawożenie w trakcie uprawy gleby.
  • Regulacje prawne związane z nawożeniem.
  • Ceny nawozów.

Dostosowanie strategii nawożenia

Ponadto zauważalnie zmieniły się też warunki pogodowe, przechodząc w długie suche i mokre fazy. Ma to wpływ na siew, a także utrudnia podejmowanie decyzji dotyczących pielęgnacji łanu wiosną. Zarówno wilgotne, chłodne, jak i suche, ciepłe wiosny ostatnich lat wymagają ciągłego dostosowywania strategii nawożenia. Jednym z wyzwań jest zapewnienie roślinie wystarczającej ilości składników odżywczych w czasie fazy suchej, przy jednoczesnej kontroli ilości wytwarzanych pędów na wiosnę, po to by optymalnie wykorzystać dostępną wodę. Natomiast w przypadku chłodnej i możliwie mokrej wiosny sensownym rozwiązaniem może być kompensowanie nawozami opóźnionej mineralizacji w glebie w celu zapewnienia wystarczająco silnego łanu. Wymaga to maszyn, które będą w stanie równomiernie rozprowadzić składniki odżywcze na całej szerokości roboczej.

Horsch Pronto 6 DC Precyzja nawożenia zapewnia plony

HORSCH Pronto z systemem dwuzbiornikowym, zawieszanym MiniDrillem i narzędziem do nawożenia pod korzeń

Na targach Agritechnica 2023 HORSCH zaprezentował nowy pneumatyczny rozsiewacz nawozów Leeb Xeric. Podczas projektowania tej maszyny skupiono się na oczekiwaniach klientów dotyczących „bardzo małych ilości, np. 10 kg N/ha oraz podstawowym nawożeniu w przedziale jednej dt na hektar przy dobrej wydajności powierzchniowej”. Terminowa aplikacja nawozu ułatwia kontrolę rozwoju łanu, a tym samym może przyczynić się do optymalizacji zużycia wody. Oprócz zakresu dawek w praktyce stopniowo zwiększają się również szerokości robocze opryskiwaczy, a wraz z nimi szerokości robocze maszyn do nawożenia. Wraz ze wzrostem szerokości roboczych rosną także wymagania dotyczące rozkładu poprzecznego nawozu oraz wiatru. Rozsiewacz pneumatyczny dobrze radzi sobie z tymi wyzwaniami.

Horsch Xeric Precyzja nawożenia zapewnia plony

Pneumatyczny rozsiewacz nawozów HORSCH Leeb Xeric w łanie pszenicy

W przyszłości coraz częściej wymagane będzie całościowe podejście do uprawy gleby oraz produkcji roślinnej, począwszy od uprawy ziemi poprzez siew, aż po nawożenie i ochronę roślin.

 

Źródło: terra HORSCH